Naše lokality

V Jalovčí (JI)

V Jalovčí (JI)

19.11.2017 Rozsáhlá plocha vlhkých luk pod silnící z Brtnice do Okříšek naproti PP Urbánkův palouk je dlouhodobě velkou výzvou pro ruce a sekačky ochranáře.

Vladislav (TR)

Vladislav (TR)

21.11.2017 V okolí Vladislavi na Třebíčsku se zachovaly rozsáhlé plochy stepních lokalit na strmých svazích v údolí řeky Jihlavy. Přesto, že se jedná v regionálním měřítku o mimořádně významnou lokalitu, nemá žádnou formu ochrany ani zde neprobíhaly žádné ochranářské zásahy.