Úvoz, Štěměchy (TR)

17.11.2017

Úvoz, Štěměchy (TR)

Dlouhá úzká travnatá plocha okolo cesty místy až 30 m široká. Představuje mozaiku suchých trávníků, spíše podhorských. Hezká ukázka, jak dřív meze vypadaly, kdy lidé kosili každý kousek a sušili seno třeba pro králíky.

Tady vydrželo hospodaření hodně dlouho. Když jsme v roce 2008 začali s kosením, vypadala pořád dobře, opuštěná mohla být 10, 15 let. Dlouho se držel pěkný kus louky v místě, kde lidé z okolních parcel pálili trávu a oheň zasáhl i do této meze. Přibližně za dva roky po vypálení narostly na spáleništích koberce mateřídoušky. Pouze sečením mateřídouška ustupuje. Právě to byla veliká výhoda minulých dob, každý si hospodařil na svém kousku, každý jinak (jeden pásl, jeden pálil, jeden sekl,…) a vznikala tak různorodá travní plocha.

 Vyskytuje se zde široká škála rostlin. Na vyprahlých suchých místech rostou polštářky mateřídoušky, kousky vřesu, netřesk sklaní. Naopak v hlubší půdě na vlhčích místech se výskytuje např. krvavec toten. Na malé ploše pestré skladbě rostlin odpovídá bohaté zastoupení hmyzu.

modrásek nejmenší

Poletuje zde asi 30 druhů denních motýlů. K hojným patří modrásek jehlicový, modrásek lesní, dále pak perleťovec nejmenší, malý, prostřednívelký a dvanáctitečný. Pravidelně tu bývá modrásek nejmenší (Cupido minimus), který žije na úročníku bolhoji. Z brouků je zajímavá suchomilná Amara lucidakozlíček Agapanthia intermediaklikoroh Liparus coronatus.

Lokalitu ohrožuje ukládání odpadu z okolních pozemků, výsadba stromů, rozrůstání křovin (převládá šípek). 

Úvoz, Štěměchy (TR)

Dlouhá úzká travnatá plocha okolo cesty místy až 30 m široká. Představuje mozaiku suchých trávníků, spíše podhorských.