Louka u rybníku Ovčák (JI)

17.11.2017

Louka u rybníku Ovčák (JI)

Jedná se o vlhkou louku s prameništěm, tůněmi i drobným všesovištěm na suchém lemu lesa.

V prameništi se vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - v roce 2017 kolem 100 exemplářů, suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a na něm žije hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) - vzácný mokřadní motýl.

Denních motýlů zde poletuje okolo 35 druhů, např. okáč voňavkový ( Brintesia circe) - krásný velký okáč, žije na Vysočině málo, více v lesostepích v údolí Jihlavy nebo na suchých krátkostébelných loukách v podhůří.

Devaterník velkokvětý


v sušší části louky

Zajímavé jsou také louky nad silnicí kolem Kněžického potoka, kde roste vzácná rostlina bazanovec/vrbina kytkokvětý/á (Naumburgia thyrsiflora), která roste hlavně v jižních Čechách, na Třeboňsku. Na Vysočině pouze v nejzápadnější části. Celý komplex těchto luk je do budoucna vhodný k zvláštní péči.

 

Louka u rybníku Ovčák (JI)

Jedná se o vlhkou louku s prameništěm, tůněmi i drobným všesovištěm na suchém lemu lesa.