Naše lokality

Kleniční vrch (DA)

Kleniční vrch (DA)

2.7.2017 Pozemkový spolek Chaloupky od roku 2011 obnovil péči o zbytek původní pastviny u kóty Kleniční (524 m n.m.), 2 km SV od města Dačice. Na vrcholu kóty se nachází bývalý selský lůmek, za minulého režimu zavezený odpady z nedalekého strojírenského podniku Praga (dnes TRW-DAS a.s.). Cenné suché trávníky na svazích okolo lůmku bývaly dlouhodobě koseny místními hospodáři, v posledních letech však zůstávaly ladem a zarůstaly expanzivními druhy trav a nálety dřevin.

PP Dubová stráň (DA)

PP Dubová stráň (DA)

1.7.2017 Jednou z mála lokalit na lesní půdě, k jejíž péči přispívá rovněž Pozemkový spolek Chaloupky je přírodní památka Dubová stráň.

Řečické rybníky (JH)

Řečické rybníky (JH)

3.11.2017 Lokalita Řečické rybníčky představuje soustavu několika malých vodních nádrží na horním toku Řečického potoka asi 10 km SZ města Dačice na jihovýchodním okraji přírodního parku Javořická vrchovina. Uvedené rybníčky byly obnoveny a rekonstruovány v letech 2008-09 v rámci projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí, jejichž investorem bylo občanské sdružení Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč.

Slatinná louka u Mutišova (JH)

Slatinná louka u Mutišova (JH)

3.11.2017 Jedná se o střídavě vlhká až slatinná luční lada v mělkém údolí potoka, představující snad jedny z posledních zachovalých společenstev střídavě vlhkých trávníků až slatinných luk na bázemi bohatších podkladech, které zůstaly v regionu celého Dačicka a Slavonicka zachovány.

Suché trávníky v údolí Vápovky (JH)

Suché trávníky v údolí Vápovky (JH)

27.9.2017 Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a jihovýchodního Telčska. Jedná se o poslední oblast, kde se v rámci celého regionu zachoval velký počet xerotermních společenstev vázaných na jižně, jihovýchodně a jihozápadně orientované svahy údolí.

Boskovštejn - Měchounčný kopec (ZN)

Boskovštejn - Měchounčný kopec (ZN)

6.11.2017 Jihozápadně od obce Boskovštejn (okr. Znojmo) se nachází Měchounčný kopec, který představuje nejzachovalejší část bývalých rozsáhlých obecních pastvin (15-20 ha) hostící populace některých ohrožených druhů rostlin, jako je křivatec český (Gagea bohemica) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium).