Třebíč, nad Brněnskou ulicí (TR)

8.11.2017

Třebíč, nad Brněnskou ulicí (TR)

Skála se nachází v Třebíči nad Brněnskou ulicí. Objevili jsme ji náhodou, když jsme káceli akáty nahoře na plošině.

(Spojilo se potřebné s užitečným: My potřebovali kůly na ohrady a lesík probrat). Překvapilo nás, že i přesto, že většina zarostla a zachovala se jen malá část, najdeme zde všechny vzácné rostliny skalních stepí jako např. na Hrádku. Na malé ploše tady rostou všechny květiny jako na Hrádku na stovkách m2. K těm nejvýznamnějším patří např. mrkvovitá rostlina sesel sivý (Seseli osseum). Na území města Třebíče se vyskytuje pravidelně na skalách a v kostřavových trávnících. Vybírá si suchá nezastíněná stanoviště na syenitovém masívu. Je to teplomilná rostlina a na západ od Třebíče prakticky chybí. Druhem dokládajícím, že lokalita nikdy nezarostla lesem, je nenápadná tráva kostřava sivá (Festuca pallens). K zajímavým druhům patří také výrazná tráva strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica). Navíc zde roste hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera).

 Z chráněných živočichů najdeme kudlanky nánožné (Mantis religiosa) a modrásky rozchodníkové (Scolitantides orion). Podrobnější průzkum zatím chybí.

 V sousedící zahradě chová paní kamerunské kozy, vypouští je tam a tím nám pěkně pomáhá a zároveň omezuje další zarůstání. Krásná spolupráce při péči. Na nás zbývá hlídat výmladky akátů, občas posíct horní pasáže. Samotná skála zásahy nepotřebuje, maximálně dohled, aby se na ni nerozšířil akát.

Třebíč, nad Brněnskou ulicí (TR)

Skála se nachází v Třebíči nad Brněnskou ulicí. Objevili jsme ji náhodou, když jsme káceli akáty nahoře na plošině