Co si představit?


Praktická činnost zahrnuje práce v terénu - sečení, pastvu, probírku dřevin. K péči potřebujeme nářadí, ovce a dobré lidi. Patří sem i pomoc zraněným zvířatům.

Podrobněji

V oblasti péče o přírodu a hospodaření v krajině se jedná o tyto práce:

• zajištění péče o zvláště chráněná území, především pastva, kosení, kácení dřevin, speciální zásahy ve prospěch ohrožených druhů 

• hospodaření na přírodně cenných lokalitách, pastva ovcí, kosení, využívání sena z lokalit pro krmení zvířat 

• šetrné hospodaření na zemědělské půdě, chov ovcí a skotu

V oblasti péče o zraněné volně žijící živočichy:

• zprostředkování záchrany zraněných volně žijících živočichů v oblasti Třebíčska 

Most mezi praktickou a odbornou činností představuje:

Oblast vzdělání a informovanosti:

• komentované vycházky pro veřejnost a školy 
• odborné semináře 
• poradenská činnost