Aktuality

Suché léto ve Vladislavi přálo sarančím

25.9.2023 Díky teplému a suchému létu byla většina stepních lokalit ve Vladislavi v letošním roce vyschlá. Tato situace prospívá řadě druhů teplomilného hmyzu, především sarančím. Vyhledávají místa s řídkou vegetací a tak se jim letos na suchých stráních dobře dařilo. Dobře je to vidět na početnosti saranče vlašské. Tento nápadný mohutný druh s červenými křídly byl letos pozorován na všech našich plochách a početnost na některých místech dosahovala až stovek jedinců. Také další nápadný druh, saranče modrokřídlá byla na většině míst poměrně hojná.

Čolci zabydlují tůně v údolí Radonínského potoka

31.7.2023 Tůně vybudované v rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků ožily letos na jaře mnoha zajímavými druhy obojživelníků. Deštivé jaro naplnilo tůně v údolí Radonínského potoka dostatkem vody a tak jsme se podívali, kdo se do nich letos nastěhoval. Největší radost nám udleli čolci velcí, kteří se ve dvou tůních v našich pastvinách objevili ve velkém množství a zdá se, že jim k rozmnožování alespoň některé tůně vyhovují.