Suché léto ve Vladislavi přálo sarančím

25.9.2023

Suché léto ve Vladislavi přálo sarančím

Díky teplému a suchému létu byla většina stepních lokalit ve Vladislavi v letošním roce vyschlá. Tato situace prospívá řadě druhů teplomilného hmyzu, především sarančím. Vyhledávají místa s řídkou vegetací a tak se jim letos na suchých stráních dobře dařilo. Dobře je to vidět na početnosti saranče vlašské. Tento nápadný mohutný druh s červenými křídly byl letos pozorován na všech našich plochách a početnost na některých místech dosahovala až stovek jedinců. Také další nápadný druh, saranče modrokřídlá byla na většině míst poměrně hojná.

Během léta probíhaly na lokalitách zásahy v podobě kosení výmladků a ploch s vyšší vegetací a také odstraňování výmladků akátu na skalách. Při kosení bylo nápadné velké množství jedinců kudlanky nábožné, které rovněž teplé a suché léto vyhovuje. Její hlavní potravou je různý hmyz a zejména saranče. Na některých místech bylo možné najít i nekolik jedniců kudlanek na jednom metru čtverečním. Dlaším významným druhem, jehož populaci bedlivě sledujeme je saranče černoskvrnná. Ta byla zatím nalezena ve Vladislavi na čtyřech plochách a také její populace byla vletošním roce velice početná.