Charakteristika

Za účelem péče o přírodně cenná místa mimo chráněná území jsme zřídili Pozemkový spolek Chaloupky, který byl akreditován Národní radou pozemkových spolků dne 6.3.2008. Významným impulzem pro rozvoj pozemkového spolku bylo založení Centra ochrany přírody Chaloupky - odborného pracoviště při ZO ČSOP Kněžice v roce 2009. Vznik profesionálního pracoviště umožnil intenzivnější vyhledávání významných přírodně cenných území i drobnějších lokalit, vlastní provádění kvalitních průzkumů, následné efektivnější jednání s vlastníky a v neposlední řadě lepší zázemí pro praktickou péči a celkové vedení pozemkového spolku. V roce 2009 byla Pozemkovým spolkem úspěšně vykoupena první významná lokalita v obci Štěměchy a byly získány první písemné souhlasy s realizací péče o několik dalších pozemků o celkové ploše zhruba 25 ha. Druhou lokalitu v obci Krasonice se podařilo vykoupit v roce 2014. Další výkupy pozemků proběhly v roce 2015 v Radoníně v komplexu pastvin u naší základny (1,5 ha). V roce 2016 byla vykoupena mokřadní louka s rybníkem v lokalitě V jalovčí v katastru Víska u Kněžic (0,7 ha).

Většina lokalit v naší péči však patří obcím či soukromým vlastníkům. Pozemky, o které se staráme, máme v pronájmu nebo zde pracujeme na základě souhlasů vlastníků s péčí. V současné době pracujeme na 47 lokalitách o rozloze zhruba 145,85 ha v Kraji Vysočina, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Naší snahou je šetrá péče o cenné chráněné i nechráněné lokality způsobem napodobujícím tradiční formy hospodaření. Na řadě lokalit se nám daří navracet pastvu. Z lokalit, kde kosíme, se snažíme maximum trávy usušit na seno a využít pro krmení našich zvířat. Zázemím pro chov ovcí, které využíváme k péči o lokality, tvoří 28 ha zemědělských pozemků. Naše stádo se rozrostlo na 180 ovcí a 4 krávy.

Činnost pozemkového spolku je podpořena Českým svazem ochránců přírody v rámci Programu podpory pozemkových spolků a z projektů podaných ČSOP Kněžice do výběrových řízení různých nadací (např. Partnerství, VIA, Veronica) či programů Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a Podpora činnosti NNO).

Péče o lokality spočívá především v kosení, vyhrabávání stařiny, vyřezávání náletů a pastvě. ČSOP Kněžice je vlastníkem stáda ovcí plemen Cigaja a Zwartbles, se kterým zajišťuje pastvu na chráněných i nechráněných územích na pomezí Třebíčska a Jihlavska. Kromě 2,4 ha přírodně cenných pozemků vlastní ZO ČSOP Kněžice zhruba 20 ha zemědělské půdy, na kterých hospodaří v režimu ekologického zemědělství.