Čolci zabydlují tůně v údolí Radonínského potoka

31.7.2023

Čolci zabydlují tůně v údolí Radonínského potoka

Tůně vybudované v rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků ožily letos na jaře mnoha zajímavými druhy obojživelníků. Deštivé jaro naplnilo tůně v údolí Radonínského potoka dostatkem vody a tak jsme se podívali, kdo se do nich letos nastěhoval. Největší radost nám udleli čolci velcí, kteří se ve dvou tůních v našich pastvinách objevili ve velkém množství a zdá se, že jim k rozmnožování alespoň některé tůně vyhovují.

Kromě čolků velkých jsme našli také několik čolků horských a desítky obecných. V tůních blíže potoku nakladli desítky snůšek skokani hnědí. Později se v tůních objevily také rosničky a zelení skokani.

Od dubna do června probíhala na plochách v okolí tůní pastva ovcí, které pomáhají udržovat luční a břehové porosty a okusují i výmladky dřevin.Ovce se sem vrátí opět koncem léta.