Mravenci, Jemnice - Z okraj bývalého vojenského cvičiště (TR)

17.11.2017

Mravenci, Jemnice - Z okraj bývalého vojenského cvičiště (TR)

Mravenci druhu Formica forelli patří k nejvzácnějším zástupcům rodu Formica u nás. Na této lokalitě najdeme velkou kolonii čítající přes sto aktivních hnízd.

Jedná se o louku o ploše asi 0,5 ha, na které je asi 120 hnízd. Tito mravenci dřív žili na suchých pastvinách v podhůří. Potřebují plochy s občasným narušením povrchu půdy a řídkou vegetací. Zřejmě se nedokáží nikam šířit, jsou na svém místě stovky let a nikam se nedají přestěhovat. Vymírají, protože dřív byly podobných lokalit desítky, dnes jich je pět v celé České republice.

 

Kudlanky


Kudlanky zde žijí hojně

Vojesnký prostor měl v minulosti charakter stepi s křovinami, vyježděné cesty od techniky s pestrou vegetací a spoustou zajímavých druhů hmyzu nebo ptáků. Postupně došlo ke změně většiny ploch na zemědělskou půdu nebo má jiné využití.

Plocha s výskytem mravenců však zůstala zachována a kromě nich zde najdeme řadu zajímavých druhů jako je třeba kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebo slunéčko Coccinella magnifica.

 

Mravenci, Jemnice - Z okraj bývalého vojenského cvičiště (TR)

Mravenci druhu Formica forelli patří k nejvzácnějším zástupcům rodu Formica u nás. Na této lokalitě najdeme velkou kolonii čítající přes sto aktivních hnízd.