Nová Ves - Končiny (TR)

5.12.2023

Nová Ves - Končiny (TR)

Poblíž Nové Vsi u Třebíče se v polích skrývá perla v podobě mimořádně zachovalých suchých trávníků na vápencovém podloží.

Jde sice o malou plochu cca 0,5 ha, ale její význam a zachovalost jsou mimořádné. Najdeme zde početné polulace druhů jako je hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), voskovka menší (Cerinthe minor) nebo černýš rolní (Melampyrum arvense). K dalším významným druhům patří tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) či konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia).

Z hmyzu patří mezi nejvýznamnější druhy stepní tesaříci Agapanthia dahli a Echinocerus floralis. Z mandelinek jsou to např. štítonoš Cassida pannonica, krytohlavové Coptocephala rubicunda a Cryptocephalus violaceus. K velmi vzácným druhům stepní fauny patří také dřepčík Longitarsus cerinthe vázaný na voskovku menší. Ze zástupců nosatcovitých brouků byla potvrzena trvalá populace rýhonosců Pseudoclenus grammicus a Rhabdorhinchus serigranosus. Hojně se vyskytuje další nápadný nosatec klikoroh Liparus coronatus. Mezi významné stepní druhy patří diviznáček Cionus olens, který má rovněž těžiště výskytu ve stepních oblastech jižní Moravy, podobně jako zobonoska Nemonyx leturoides žijící na ostrožce stračce nebo nosatčík Ceratapion austriacum vázaný na chrpu čekánek.

Nová Ves - Končiny (TR)

Poblíž Nové Vsi u Třebíče se v polích skrývá perla v podobě mimořádně zachovalých suchých trávníků na vápencovém podloží.