V Jalovčí (JI)

19.11.2017

V Jalovčí (JI)

Rozsáhlá plocha vlhkých luk pod silnící z Brtnice do Okříšek naproti PP Urbánkův palouk je dlouhodobě velkou výzvou pro ruce a sekačky ochranáře.

Veliká plocha luk a dlouho neudržované a silně podmáčené plochy jsou jen opravdu velice těžko udržovatelné. Okrajové části, které se dají síct technikou nám však ukazují, jak velký je potenciál těchto luk.  Tisíce prstnatců májových, všivců ladních, hadího mordu nízkého nebo kozlíku dvoudomého bohatě převyšují populace v okolních chráněných územích. S obnovou péče i na vlhkých plochách ožívá naděje i na znovuobjevení všivce bahenního, který zde rostl ještě poměrně nedávno.

Rozsáhlé vlhké louky a lada lákají mokřadní ptáky. Hnízdí zde lindušky luční, bramborníček hnědý i černohlavý a pravidelně zde tokají bekasiny otavní. Zaznamenán zde byl také výskyt hýla rudého, je to sice už docela dávno, ale třeba se jednou dočkáme i tohoto krásného ptáka zimujícího až v daleké Indii.

Louky jsou díky stanovištní členitosti a různé úrovně hospodaření doslova rájem vlhkomilných motýlů. Vzácností zde není ohniváček modrolemý, hnědásek rozrazilový nebo modrásek ušlechtilý.

V Jalovčí (JI)

Rozsáhlá plocha vlhkých luk pod silnící z Brtnice do Okříšek naproti PP Urbánkův palouk je dlouhodobě velkou výzvou pro ruce a sekačky ochranáře.