Boskovštejn - Měchounčný kopec (ZN)

6.11.2017

Boskovštejn - Měchounčný kopec (ZN)

Jihozápadně od obce Boskovštejn (okr. Znojmo) se nachází Měchounčný kopec, který představuje nejzachovalejší část bývalých rozsáhlých obecních pastvin (15-20 ha) hostící populace některých ohrožených druhů rostlin, jako je křivatec český (Gagea bohemica) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium).

Brouci

střevlík Brachinus crepitans
střevlík Cymindis angularis
střevlík Syntomus pallipes
krasec měďák (Chalcophora mariana)
majka Meloe proscarabaeus
majka Meloe scabriusculus
nosatec Liparus coronatus 

Motýli

otakárkek ovocný (Iphiclides podalirius)
okáč kostřavový (Arethusana arethusa)
modrásek jetelový (Polyommatus bellargus)
soumračník čárkovaný (Hesperia comma)
okáč voňavkový (Brintesia circe)
vřetenuška pozdní (Zygaena laeta)

Další

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
Saranče Stenobothrus nigromaculatus
Běžník vřesovištní (Xysticus striatipes)

Na Měchoučném kopci jsme jednou nebo dvakrát pásli naše ovce a několikrát se tam vyřezávaly borovice a křoví. Je to hodně suché a skalnaté, není třeba tam dělat každý rok zásah. Letos (2017) se tam nedělo nic, ale příští rok už by to zas chtělo.

Ještě se staráme o starý sad. Jedná se o plochu na severním svahu údolí Jevišovky přímo v obci. Je tvořena zahradami a starým třešňovým sadem, který postupně volně přechází v porosty náletových dřevin, které mají charakter přírodě blízkého lesa. Tam se kosí a pasou koně. V předchozích letech se tam kácely nálety, sázely stromy a budovalo broukoviště.

Boskovštejn - Měchounčný kopec (ZN)

Jihozápadně od obce Boskovštejn (okr. Znojmo) se nachází Měchounčný kopec, který představuje nejzachovalejší část bývalých rozsáhlých obecních pastvin (15-20 ha) hostící populace některých ohrožených druhů rostlin, jako je křivatec český (Gagea bohemica) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium).