PP Urbánkův palouk (JI)

28.11.2017

PP Urbánkův palouk (JI)

Lokalita se nachází na hranicích okresů Třebíč a Jihlava u silnice do Brtnice. Jde o rašelinnou louku na pramenných vývěrech s řadou významných druhů rostlin i živočichů. O lokalitu se ZO ČSOP Kněžice stará již téměř 30 let.

V období května je louka nepřehlédnutelná díky zápalvě fialových prstnatců májových, kterých zde rostou tisíce. Najdeme zde také vachtu trojlistou, starček potoční nebo velký porost vrby rozmarýnolisté. V předjaří na louce kvete několik desítek až stovek bledulí jarních.

Roste zde vzácný mech, který má 3 lokality na Vysočině a asi deset v ČR, Helodium blandowii. Má rád zachovalá nezastíněná prameniště s řídkou vegetací.

Z motýlů zde patří k nejvýznamnějším hnědásek rozrazilový, hnědásek jitrocelový, perleťovec velký a stříbropásek, ohniváček modrolemý nebo modrásek ušlechtilý. Významným druhem brouka je rákosníček Plateumaris rustica.

Na louce se provádí již téměř 30 let kosení. Snažíme se ponechávat mozaiku zachovalých ploch pro motýly a jiný hmyz. Zajímavostí je např. výskyt kudlanky nábožné, která zde bývá při kosení pravidelně pozorována.

 

PP Urbánkův palouk (JI)

Lokalita se nachází na hranicích okresů Třebíč a Jihlava i silnice do Brtnice. Jde o rašelinnou louku na pramenných vývěrech s řadou významných druhů rostlin i živočichů. O lokalitu se ZO ČSOP Kněžice stará již téměř 30 let.