Údolí Radonínského potoka (TR)

19.11.2017

Údolí Radonínského potoka (TR)

Louky a pastviny v údolí Radonínského potoka se staly před deseti lety naší základnou a zimovištěm pro naše zvířata. Postupně se snažíme rozšířit péči na další plochy v údolí a tak má dnes celý komplex již téměř 20 ha. Daří se také vykupovat pozemky a tak jsme tady čím dál více doma.

Při hledání nových pastvin pro naše rozrůstající se stádo v Zašovicích jsme začali objevovat přírodní hodnoty údolí pod Radonínem. Dlouho opuštěný pastevní areál skýtá opravdu nepřebernou mozaiku velice různých a z hlediska přírodního různě zachovalých ploch. Střídají se zde na prudkých stráních suché trávníky s porosty mateřídoušek, devaterníku velkokvětého a pupav bezlodyžných. Vlhké místa kolem potoka představují pozůstatky, kdysi jistě krásně květnatých, vlhkých luk se starčkem potočním, tužebníkem nebo ostřicí zobánkatou. To vše se stalo domovem našich ovcí a naší základnou. Ovce postupně „čistí“ i ta nejhorší místa, pastviny se postupně rozšiřují a z kopřiv a trní vystupují také dávné pozůstatky lidské dřiny. Starý křížek, kamenné zídky a cesty a nebo třeba staleté jabloně a třešně.

Hra barev


podzimní údolí

 

Mezi nejvýznamnější druhy ptáků patří bezesporu hnízdní populace pěnice vlašské, ale za zmínku stojí i to, že zde můžete potkat všechny naše druhy pěnic.

Při procházkách po stráních pozor na užovku hladkou. Dobře se jim tady daří, a tak setkání s ní rozhodně nebývají vzácná.

Zjištěné výsledky průzkumů vybraných skupin hmyzu a pavouků ukazují značnou pestrost území. Je to dáno zejména pestrou škálou biotopů od pramenišť a mokřadů v nivě potoka až po zachovalé suché trávníky na výslunných svazích a skalních výchozech. Na jaře, když se slunko opře do strání, vylezou majky a pomáhají ovcím spásat rašící trávu. Kromě majky obecné, která je tu hojná se podařilo najít také velmi vzácnou majku Meloe scabriusculus.

V údolí jsme odstranili asi 1ha křovin (šípek a trnku), celosezónně paseme a kosíme nedopasky (kopřivy a bodláky).

Údolí Radonínského potoka (TR)

Rozsáhlé údolí s mozaikou suchých trávníků i vlhčích luk v nivě potoka.