Prameniště, Předín (TR)

17.11.2017

Prameniště, Předín (TR)

Rozsáhlá luční enkláva, kde se sbírají prameny a zásobují vodou Předín a Štěměchy. Lokalita se nachází v I. pásmu PHO. Říká se jim Panské louky a byly vždy sečené asi v rozsahu 10 ha.

V průběhu roku 2015 se podařilo domluvit podmínky obnovy hospodaření na loukách s provozovatelem jímačů pitné vody (VAS Třebíč) a vlastníkem pozemků (obec Předín). Obě strany byly rády, že okolo pramenů budou pěkné čerstvé louky a ne přerostlé louky s hnijící stařinou.

Najdeme zde prameniště, vlhké louky s prstnactcem májovým (Dactylorhiza majalis), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica), ale také suchou část, kde se vyskytují mateřidouškové plošky, hadí mord nízký (Scorzonera humilis) nebo světlík lékařský (Euphrasia officinalis).

K nejzajímavějším druhům rostlin však patří třtina nachová (Calamagrostis purpurea), která patří ke kriticky ohorženým druhům naší květeny.

 

Prameniště u Předína


louka s mnoha tvářemi

Během průzkumu v roce 2016 zde bylo nasbíráno 99 druhů brouků, z nichž 1 je uveden v červeném seznamu bezobratlých a 3 druhy patří mezi zvláště chráněné. Na lokalitě bylo zaznamenáno celkem 43 druhů denních motýlů a 4 druhy vřetenušek. Z hlediska této skupiny lze hodnotit lokalitu jako velmi bohatou. Významné jsou zejména populace některých ohrožených druhů motýlů vlhkých luk jako jsou hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), h. rozrazilový (M. diamina), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), p. kopřivový (Brenthis ino), o. černočerný (Lycaena dispar) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus). Bohatě je zastoupena také fauna sušších lučních stanovišť. K významným druhům patří modrásek lesní (Cyaniris semiargus), který je v této oblasti dosud poměrně hojný na zachovalejších lokalitách suchých trávníků a lemů.

Zajímavý je také výskyt mravence rašelinného (Formica picea).

Prameniště, Předín (TR)

Rozsáhlá luční enkláva, kde se sbírají prameny a zásobují vodou Předín a Štěměchy. Lokalita se nachází v I. pásmu PHO. Říká se jim Panské louky a byly vždy sečené asi v rozsahu 10 ha.