Třebíč, Týnské údolí (TR)

8.11.2017

Třebíč, Týnské údolí (TR)

Suchá jižně exponovaná stráň, částečně naproti židovskému hřbitovu. Jedna z malých zbytků bývalé rozlehlé pastviny.

Dobře zachovalá, protože se jedná o velmi svažitou kamenitou suchou stráň, která není zajímavá k jinému hodpodaření. Pomáhá i sešlap, jak si lidé přes stráň zkracují cestu. Tím vzniká mozaika holých písčitých míst a naopak jiné části zarůstají křovím. Dřív byl na horní části asi i kousek sadu, protože tam roste několik starých třešní. Směrem západu porost plynule přechází do lesíku.

 Stanoviště typické pro suché teplomilné druhy na sypkém písčitém substrátu. K těm nejvýznamnějším patří např. mrkvovitá rostlina sesel sivý (Seseli osseum). Na území města Třebíče se vyskytuje pravidelně na skalách a v kostřavových trávnících. Vybírá si suchá nezastíněná stanoviště na syenitovém masívu. Je to teplomilná rostlina a na západ od Třebíče prakticky chybí. Na skalních výchozech najdeme místy porosty sukulentních rostlin jako je netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera). Tam kde je místy hlubší vrstva půdy rostou náročnější druhy jako rozrazil rozprostřený, vzácné křivatce rolní. Zajímavostí je, že v akátovém hájku rostou sněženky, které se tam nejspíš uchytily ze zahrádek. Na jaře rozkvetlá akátina sněženkami vypadá moc pěkně.

 Na stráni poletuje vzácný modrásek rozchodníkový, typický motýl suchých trávníků okáč bojínkový a spousta dalších. Můžeme vidět stovky sarančí modrokřídlých.

 Moc údržby není na lokalitě potřeba, jen usměrňovat (úklid, odstraňování náletů, občasné sečení). Například v roce 2011 jsme s pomocí dobrovolníků stráň uklidili a odstranili nežadoucí dřeviny. Dobrá by byla jarní pastva. Na pastvu uprostřed města zatím nejsme připravení. 

Třebíč, Týnské údolí (TR)

Suchá jižně exponovaná stráň, částečně naproti židovskému hřbitovu. Jedna z malých zbytků bývalé rozlehlé pastviny.