Naše lokality

Třebíč, Hrádek (TR)

Třebíč, Hrádek (TR)

17.11.2017 Skalní step na Hrádku má staletí trvající historii. Nejstarší známé vyobrazení okolí města Třebíče je zřejmě z roku 1720 a zobrazuje město z jižní strany. Na kresbě je patrné, že celá plocha budoucího parku je bez stromů a křovin, má charakter suchých trávníků a je porostlá suchomilnými a teplomilnými druhy rostlin, které snášejí dobře pastvu.

Třebíč, nad Brněnskou ulicí (TR)

Třebíč, nad Brněnskou ulicí (TR)

8.11.2017 Skála se nachází v Třebíči nad Brněnskou ulicí. Objevili jsme ji náhodou, když jsme káceli akáty nahoře na plošině.

Třebíč, Týnské údolí (TR)

Třebíč, Týnské údolí (TR)

8.11.2017 Suchá jižně exponovaná stráň, částečně naproti židovskému hřbitovu. Jedna z malých zbytků bývalé rozlehlé pastviny.

Údolí Radonínského potoka (TR)

Údolí Radonínského potoka (TR)

19.11.2017 Louky a pastviny v údolí Radonínského potoka se staly před deseti lety naší základnou a zimovištěm pro naše zvířata. Postupně se snažíme rozšířit péči na další plochy v údolí a tak má dnes celý komplex již téměř 20 ha. Daří se také vykupovat pozemky a tak jsme tady čím dál více doma.

Uhřínovická alej (JI)

Uhřínovická alej (JI)

17.11.2017 Uhřínovická alej se nachází v katastru obce Brtnice v nadmořské výšce zhruba v rozmezí 490 m.n.m. až 550 m.n.n. Jedná se o staré ovocné stromořadí, které vede podél silnice z Brtnice do Uhřínovic. Nejčastěji zastoupeným ovocným druhem je jabloň, dále pak několik hrušní a třešní.

Úvoz, Štěměchy (TR)

Úvoz, Štěměchy (TR)

17.11.2017 Dlouhá úzká travnatá plocha okolo cesty místy až 30 m široká. Představuje mozaiku suchých trávníků, spíše podhorských. Hezká ukázka, jak dřív meze vypadaly, kdy lidé kosili každý kousek a sušili seno třeba pro králíky.