Naše lokality

PP Pahorek u Vržanova (JI)

PP Pahorek u Vržanova (JI)

8.11.2017 Lokalita se nachází na východním okraji obce Vržanov. Jedná se o členitou svažitou stráň, místy vystupují na povrch skupiny balvanů, v horní části je patrný pozůstatek těžby kamene.

PP Prosenka (JI)

PP Prosenka (JI)

8.11.2017 Lokalita má charakter suché kamenité stráně orientované k jihozápadu, a proto byla po staletí využívána jako pastvina. V druhé polovině 20. st. pastva zřejmě postupně ustala, plocha začala zarůstat náletem, měnil se i charakter vegetace a postupně docházelo k jejímu ochuzení o typické druhy pastvin. V posledních letech zřejmě vymizela i populace vstavače kukačky, který byl jedním z hlavních předmětů ochrany. Na lokalitě jsme obnovili pastvu ovcí.

PP Ptáčovské rybníky (TR)

PP Ptáčovské rybníky (TR)

8.11.2017 Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce 2014 na ploše 30 ha. Je tvořeno třemi rybníky (Starý Ptáčovský, Nový Ptáčovský, Židloch) a navazujícími suchomilnými trávníky a remízky v jejich okolí.

PP Rybníky V Pouštích (JI)

PP Rybníky V Pouštích (JI)

8.11.2017 Lokalita se nachází přibližně 3,5 km východně od Třeště v přítokové části Lovětínského rybníka, který je součástí EVL a PP Rybníky V Pouštích. Lokalitu tvoří rašelinná louka o výměře něco přes 1 ha, která představuje poslední zbytek luční enklávy v rozsáhlém lesním komplexu, původně poměrně bohatém i na nelesní stanoviště.

PP Urbánkův palouk (JI)

PP Urbánkův palouk (JI)

28.11.2017 Lokalita se nachází na hranicích okresů Třebíč a Jihlava u silnice do Brtnice. Jde o rašelinnou louku na pramenných vývěrech s řadou významných druhů rostlin i živočichů. O lokalitu se ZO ČSOP Kněžice stará již téměř 30 let.

PR Na podlesích (TR)

PR Na podlesích (TR)

17.11.2017 Jedná se o mimořádně zachovalou rašelinnou louku v nivě potoka Stráží o rozloze asi 2 ha nedaleko Hrutova. O lokalitu se ZO ČSOP Kněžice stará od poloviny 80. let, kdy to byla hlavní činnost tehdejších ochránců. Jednou za rok se sešli dobrovolníci na prázdninovém kempu a pokosili Na podlesích a Urbánkův palouk.