Naše lokality

Mravenci, Jemnice - Z okraj bývalého vojenského cvičiště (TR)

Mravenci, Jemnice - Z okraj bývalého vojenského cvičiště (TR)

17.11.2017 Mravenci druhu Formica forelli patří k nejvzácnějším zástupcům rodu Formica u nás. Na této lokalitě najdeme velkou kolonii čítající přes sto aktivních hnízd.

Na Vrchách, Štěměchy (TR)

Na Vrchách, Štěměchy (TR)

22.11.2017 V blízkosti obce Štěměchy v okrese Třebíč byla na počátku roku 2008 objevena na základě spolupráce ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita ohroženého druhu mravence Formica (Coptoformica) foreli.

Nová Ves - Končiny (TR)

Nová Ves - Končiny (TR)

5.12.2023 Poblíž Nové Vsi u Třebíče se v polích skrývá perla v podobě mimořádně zachovalých suchých trávníků na vápencovém podloží.

PP Jalovec (TR)

PP Jalovec (TR)

22.11.2017 PP Jalovec chrání zbytky přirozených podhorských pastvin s jalovcem obecným (Juniperus communis). Jedná se o významnou lokalitu hořcovitých rostlin na Českomoravské vrchovině, neboť zde rostou hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), hořeček nahořklý (G. amarella) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).

PP Jersínská stráň (JI)

PP Jersínská stráň (JI)

8.11.2017 Chráněné území se nachází na svahu západní expozice v údolí přítoku Balinky na okraji obce Jersín. Jedná se o zachovalou stráň suchomilných travinobylinných společenstev.

PP Kamenný vrch (TR)

PP Kamenný vrch (TR)

7.11.2017 Lokalita je bývalou pastvinou na okraji lesního komplexu asi 1,5 km od Heraltic na Třebíčsku. Vyhlášena byla jako přírodní památka v roce 1985 a představuje asi 3 ha velkou plochu zachovalých podhroských pastvin a luk.