Naše lokality

Salátův kopec (TR)

Salátův kopec (TR)

20.11.2017 Jedná se historickou pastvinu v okolí vrcholu Salátova kopce u Zašovic v okrese Třebíč. Celková rozloha tradičních pastvin je 8 ha. Pastva byla na Salátově kopci provozovaná téměř nepřetržitě po několik staletí, ustala až v roce 2007.

Šamonín (JI)

Šamonín (JI)

20.11.2017 V letech 2010 - 2011 byl v k.ú. Brtnice na Jihlavsku realizován městem Brtnice projekt v nivě říčky Brtnice na výstavbu tůní pro podporu mokřadních živočichů a rostlin.

Stráň u odbočky na Hostákov, Ptáčov (TR)

Stráň u odbočky na Hostákov, Ptáčov (TR)

17.11.2017 Lokalita se nachází asi 1 km V od Třebíče nad silnicí Třebíč - Vladislav u odbočky do Hostákova. Jde o fragment suchých trávníků a teplomilných křovin na jižně exponované říční terase na písčitém podkladu. Moc zajímavá lokalita. Jedná se o sprašovou návěj přefoukanou přes hranu údolí a díky tomu vzniklo jedinečné místo.

Stráně u Opatova (TR)

Stráně u Opatova (TR)

21.11.2017 Lokalita se nachází asi 2 km severně od Opatova na Moravě. Jedná se o prudké svahy nad silnicí v údolí drobného bočního přítoku říčky Brtnice.

Strážka, Okříšky (TR)

Strážka, Okříšky (TR)

17.11.2017 Lokalita se nachází cca 1 km J od obce Okříšky na kótě Strážka. Jedná se o fragmenty suchých trávníků na jižně exponovaných svazích.

Třebíč, Hrádek (TR)

Třebíč, Hrádek (TR)

17.11.2017 Skalní step na Hrádku má staletí trvající historii. Nejstarší známé vyobrazení okolí města Třebíče je zřejmě z roku 1720 a zobrazuje město z jižní strany. Na kresbě je patrné, že celá plocha budoucího parku je bez stromů a křovin, má charakter suchých trávníků a je porostlá suchomilnými a teplomilnými druhy rostlin, které snášejí dobře pastvu.