Naše lokality

PP Prosenka (JI)

PP Prosenka (JI)

8.11.2017 Lokalita má charakter suché kamenité stráně orientované k jihozápadu, a proto byla po staletí využívána jako pastvina. V druhé polovině 20. st. pastva zřejmě postupně ustala, plocha začala zarůstat náletem, měnil se i charakter vegetace a postupně docházelo k jejímu ochuzení o typické druhy pastvin. V posledních letech zřejmě vymizela i populace vstavače kukačky, který byl jedním z hlavních předmětů ochrany. Na lokalitě jsme obnovili pastvu ovcí.

PP Ptáčovské rybníky (TR)

PP Ptáčovské rybníky (TR)

8.11.2017 Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce 2014 na ploše 30 ha. Je tvořeno třemi rybníky (Starý Ptáčovský, Nový Ptáčovský, Židloch) a navazujícími suchomilnými trávníky a remízky v jejich okolí.

PP Rybníky V Pouštích (JI)

PP Rybníky V Pouštích (JI)

8.11.2017 Lokalita se nachází přibližně 3,5 km východně od Třeště v přítokové části Lovětínského rybníka, který je součástí EVL a PP Rybníky V Pouštích. Lokalitu tvoří rašelinná louka o výměře něco přes 1 ha, která představuje poslední zbytek luční enklávy v rozsáhlém lesním komplexu, původně poměrně bohatém i na nelesní stanoviště.

PP Urbánkův palouk (JI)

PP Urbánkův palouk (JI)

28.11.2017 Společně s PR Na podlesích nejstarší lokalita, o kterou se ZO ČSOP Kněžice stará. Dlouhodobě se seče, asi 25 let. Kyselá rašelinná louka, druhově poměrně chudá. Přesto má několik zajímavých věcí.

PR Na podlesích (TR)

PR Na podlesích (TR)

17.11.2017 Jedná se o mimořádně zachovalou rašelinnou louku v nivě potoka Stráží o rozloze asi 2 ha nedaleko Hrutova. O lokalitu se ZO ČSOP Kněžice stará od poloviny 80. let, kdy to byla hlavní činnost tehdejších ochránců. Jednou za rok se sešli dobrovolníci na prázdninovém kempu a pokosili Na podlesích a Urbánkův palouk.

Prameniště, Předín (TR)

Prameniště, Předín (TR)

17.11.2017 Rozsáhlá luční enkláva, kde se sbírají prameny a zásobují vodou Předín a Štěměchy. Lokalita se nachází v I. pásmu PHO. Říká se jim Panské louky a byly vždy sečené asi v rozsahu 10 ha. Jenže v souvislosti s vodním zdrojem byly v okolí umístěny cedule zákaz vstupu a všichni si mysleli, že už se tam nesmí síct a že to tak je dobře.