Zajímavý objev z Třebíčského Hrádku

15.7.2018

Zajímavý objev z Třebíčského Hrádku

Lokalita Hrádek v Třebíči byla v povědomí veřejnosti již z mnoha pohledů. Kvůli obnově skalních stepí a kácení akátů nebo vybudování naučné stezky. Že je lokalita z přírodního hlediska významná, už víme z průzkumů z předchozích let. Tentokrát překvapila zajímavým nálezem vzácného krasce.

Usychající borovice černé na plošině na Hrádku nás v zimě při kácení zaujaly, protože jejich větve byly plné larev různých dřevokazných brouků. Kromě běžných druhů se z nich podařilo dochovat také vzácného krasce Melanophila formaneki. Tento druh se vyskytuje v ČR vzácně v teplých oblastech především v reliktních borech, populace vázané na borovici blatku z jihočeských rašelinišť byly dokonce popsány jako samostatný poddruh. Výskyt na Vysočině se v letošním roce podařilo prokázat v NPR Mohelenská hadcová step. Výskyt na Hrádku je poměrně zajímavý nejen živnou dřevinou, ale také tím, že dokazuje význam údolí Jihlavy pro druhy vázané na borovice.