Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku (2010-2011)

31.8.2017

Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku (2010-2011)

V roce 2009 byli pracovníci ZO ČSOP Kněžice upozorněni svými kolegy botaniky z Telčska na lokalitu jižně od obce Štítary na Znojemsku, kde byl na zarůstajících svazích nad Štítarským potokem zaznamenán výskyt více než 100 jedinců hořce křížatého (Gentiana cruciata).

Po první návštěvě lokality ZO ČSOP Kněžice potvrdila také výskyt malé izolované populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon rebeli), jehož životní cyklus je svázán s touto rostlinou.Na základě tohoto objevu byl vytvořen projekt ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci s obcí Štítary, který podpořila Nadace partnerství. Cílem projektu bylo jednak zajistit realizaci akutních zásahů ve prospěch tohoto ohroženého druhu a jednak seznámit místní obyvatele s významem lokality a způsobem péče o ni.

Proběhlo akcí:

  • komentovaná procházka na lokalitu, účast 25 osob
  • kosení - nepřisel nikdo
  • vanoční borovičky - pro podporu rozvoje modráska se vyřezali mladé borovice, pro které si mohli obyvatelé Štítar přijít 20.12. 2010. Přišlo 6 domácností. Bohužel těsně před akcí došlo k výměně starosty a nový pan starosta nebyl pořádně seznámen s celým plánem a došlo ke konfliktu.
  • Beseda k projektu, fotky z akcí, kvíz
  • Program se základní školou Štítary. Děti 1.-4. třídy si ráno vyslechly příběh modráska, jeho životní potřeby a naučily se poznávat jak samotného motýla, tak jeho živnou rostlinu hořec křižatý. Poté se společně s učitelským doprovodem vydaly do údolí Štítarského potoka, kde se účastnily odchytu hmyzu v rámci přírodovědné exkurze po lokalitě modráska a hledaly vzácné hořce.