Vycházka za ptáky do Moravských Budějovic

30.4.2018

Vycházka za ptáky do Moravských Budějovic

Na svatého Jiří, 24. dubna, vylézají hadi a štíři. Také jsme vyrazili do přírody, a to s žáky dvou základních škol v Moravských Budějovicích společně s několika nadšenci moravskobudějovické přírody.

Niva Rokytky u starých jatek, přilehlé zahrady a také velmi zajímavá lokalita Heřmanské kopce nabídla nebývalou přehlídku našich ptáků, kteří se zřejmě s ohledem na nepříliš zkušené publikum představovali postupně a velmi přehledně. Vycházka začala malým kvízem ze života ptáků. Jedna z otázek směřovala na to, kolik druhů ptáků během hodiny a půl pravděpodobně uvidíme. Jeden z chlapců odhadl počet na 25 a právě tolik se nám jich předvedlo! Je to pěkné číslo, vypovídá o pestrosti místa a dobrém výběru doby i trasy na procházku za ptáky. Svým typickým povykem nás přivítal krutihlav, nad hlavami na dubech kolem potoka drnčel zvonohlík a postupně se objevovaly další ptačí druhy jako třeba kavky, kvíčaly, rehci a dokonce i koroptve. Když už pozornost ochabovala, pěkně se nám předvedla pěnice hnědokřídlá, která se zavěsila do vzduchu přímo nad nás a hlasitě zpívala. Mnohé překvapil svou krásou sameček strnada obecného, který se usadil tak, abychom na něj dobře viděli a pustil se do svého zpěvu. A tak to šlo dál a dál, sotva jsme si prohlédli jeden druh, zpozorovali jsme další. Všichni jsme se přesvědčili, že vyrazit ráno ven stojí za to.