Tisíce bledulí rozkvétají

30.3.2018

Tisíce bledulí rozkvétají

I když se jaro jen pomalu prosazuje, první kvetoucí rostliny už zaplavují olšiny kolem Dašovského potoka pod vrchem Mařenkou. V příštích dnech můžete při návštěvě této části Třebíčska pozorovat jedinečnou podívanou v podobě koberců kvetoucích bledulí jarních.

Bledule jarní (Leucojum vernum) patří mezi první kvetoucí rostliny už v brzkém předjaří. V závislosti na počasí to v našich podmínkách bývá od poloviny března do poloviny dubna. Letos si díky chladnému jaru daly bledule na čas a tak naplno rozkvétají až teď, na Velikonoce. Najdeme je v zachovalých vlhkých lesích kolem potoků, hlavně v olšinách, kde je na jaře dostatek světla. Někdy rostou také na loukách kolem potoků nebo v prameništích. Jednou z nejvýznamnějších oblastí na Vysočině, kde bledule najdeme, je okolí Dašovského potoka nedaleko Štěměch. Bledule tu rostou ve velikých populacích na řadě míst od pramenů potoka pod Lesnou až po Římov.