Střevlík Ullrichův dobývá Českomoravskou vrchovinu

17.4.2018

Střevlík Ullrichův dobývá Českomoravskou vrchovinu

Jen málokterá skupina brouků je u nás tak dobře prozkoumaná jako velcí střevlíci z rodu Carabus. Přesto i v této oblasti se občas dočkáme nějakého překvapení, nebo zaznamenáme nějakou změnu v rozšíření některého druhu. Tak je to právě v případě střevlíka Ullrichova na území Českomoravské vrchoviny.

Tento druh obývá hlavně nížiny na území Moravy a východních Čech. Žije na loukách kolem řek, v lužních lesích a listnatých lesích pahorkatin. V nedávné době bylo zaznamenáno jeho šíření v severní části Žďárských vrchů. Na jižní Moravě se vyskytuje na východě Znojemska a podél řek začíná zřejmě pronikat i směrem do nitra Českomoravské vrchoviny. Tento týden se překvapivě podařilo najít tento druh v údolí Jihlavy na Třebíčsku v okolí Přibyslavic.  Nejbližší známá lokalita se přitom nachází až v údolí Oslavy pod Náměští nad Oslavou. Je pravděpodobné, že tento 3 cm velký a nápadný střevlík se postupně šíří údolím Jihlavy, aniž by to entomologové zaznamenali.