Odborný seminář v Telči (2018)

1.3.2018

Proběhl 11. ročník odborného semináře věnovaný ochraně přírody nejen na Českomoravské vrchovině.

Ve dnech 25. - 26. ledna se uskutečnil 11. ročník našeho tradičního ochranářského semináře, tentokrát s podtitulem "Objevy a změny na pomezí Čech a Moravy". Již počtvrté se konal v historických a pro účely semináře osvědčených prostorách Výukového střediska ČVUT v Telči. Zúčastnilo se jej přes 60 zájemců z řad odborné veřejnosti, institucí státní správy, akademické sféry i neziskových organizací nejen z regionu, nýbrž i z poměrně vzdálených destinací (Magistrát hl. m. Prahy, NP Šumava apod.). Celkem zde zaznělo 16 podnětných příspěvků vesměs na aktuální ochranářská témata, včetně úvodní "plenární" přednášky o paleoekologickém pohledu na vývoj krajiny od poslední doby ledové. Na rozdíl od několika předchozích ročníků, pořádaných v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny, zbyl letos větší prostor i na diskusi o přednesených příspěvcích, čehož účastníci hojně využívali. První den semináře byl zároveň zařazen do projektu Českého svazu ochránců přírody "Poznej a chraň naši přírodu !", z něhož jsme získali příspěvek na nájem prostor výukového střediska a mohli tak přednášejícím přispět i drobným lektorným.