Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014-2017)

28.11.2017

Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014-2017)

Nositelem projektu byla Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, ZO ČSOP Kněžice byla partnerem v části týkající se zpracování regionálních seznamů pavouků, vybraných skupin brouků (rákosníčci, střevlíci, tesaříci) a vážek. Projekt probíhal od prosince 2014 do dubna 2016 a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Největším úkolem našich odborných pracovníků bylo shromáždit údaje o výskytu pavouků, vážek a vybraných skupin brouků (střevlíci, tesaříci, rákosníčci) na území Kraje Vysočina. Probíhala celá řada terénních aktivit zaměřených na doplnění údajů k málo známým druhům nebo cílené průzkumy některých lokalit. Dále byl také zpracováván materiál shromážděný v předchozích letech, probíhala excerpce literárních údajů, rukopisů a databází. Na základě předběžných výsledků bylo zjištěno na území Kraje Vysočina zhruba 600 druhů pavouků, 59 druhů vážek, 148 druhů tesaříků, 331 druhů střevlíků a 23 druhů rákosníčků. Získáno bylo téměř 20 000 záznamů o výskytu těchto skupin v rámci Kraje.

Nej objevy v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny

V pavoucích patří k významným počinům podrobné zmapování výskytu významného druhu stepníka moravského (Eresus moravicus) v údolí Oslavy a v údolí Jihlavy a také dalšího druhu stepníka rudého (Eresus kollari). V průběhu arachnologické exkurze pořádané v rámci projektu bylo dále objeveno několik lokalit dalšího významného druhu lesostepních biotopů sklípkánka hnědého (Atypus affinis).
Ve skupině vážek přinesl rok 2016 řadu dílčích objevů a upřesnění areálu některých teplomilných druhů v oblasti Vysočiny. Zjištěno bylo šíření šidélka huňatého (Coenagrion scitulum), které bylo nalezeno na Třebíčsku a také poprvé na Jihlavsku. K dalším zajímavým druhům s okrajovým areálem na Vysočině patří šídlo luční (Brachytron pratense).
V tesařících přinesl poslední rok významný objev v podobě druhu Obriopsis bicolor. Tento teplomilný druh známý z několika lokalit na Znojemsku vázaný na brslen evropský byl poprvé na Vysočině zaznamenán v okolí Mohelna v údolí Jihlavy. Potvrzen byl stálý výskyt významného druhu zachovalých doubrav Akimerus schaefferi v Náměšťské oboře. K dalším významným objevům na Třebíčsku patří Phytoecia cylindrica nebo Ropalopus varini.
Skupina střevlíků byla na zajímavé objevy velmi bohatá. V roce 2016 byl zaznamenán první výskyt střevlíka Amblystomus niger na Vysočině, objeveno bylo několik lokalit významných mokřadních druhů jako Chlaenius spoliatus, Agonum lugens nebo Diachromus germanus. Velkou zajímavostí je potvrzení stálého výskytu a objevení nových lokalit prskavce Brachinus psophia v okolí Dukovan a Rouchovan.
V případě rákosníčků patří k nejvýznamnějším nálezům druh Donacia obscura na Jihlavsku v PR V Lisovech. Zajímavý je dále výskyt velmi lokálního druhu vázaného na stulík a lekníny Donacia crassipes. Druh byl zjištěn na Jihlavsku na Doupském rybníku na stulíku menším, což je vůbec první doklad výskytu na této živné rostlině v rámci ČR.

V rámci projektu jsme uspořádali tři odborné semináře v Telči.

Podrobnosti o projektu a jeho partnerech lze nalézt na webových stránkách www.prirodavysociny.cz.