Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě (2010-2011)

31.8.2017

Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě (2010-2011)

Projekt podpořený nadací Via a realizovaný ve spolupráci s ZO ČSOP Kněžice, obce Opatov a Sokola v Opatově. V rámci projektu se uslutečnilo 5 různě zaměřených akcí.

  • 26. června 2010 se konala první akce pro veřejnost, občany Opatova a okolních obcí. Cílem akce bylo představit především místním obyvatelům zajímavé přírodní lokality a jiné přírodní zajímavosti v jejich okolí. Vycházka do okolí Opatova vedla od úřadu městyse po silnici na Kněžice, dále přes les k rybníku Zlatomlýn a odtud po polní cestě nad údolím Brtnice zpět do Opatova. Hlavní pozornost byla věnována suchým stráním kolem silnice na Kněžice.
  • 26.srpna 2010 - akce s názvem Společné odpoledné kosení Opatovských strání. Bohužel přišli jen dva dobrovolníci. Ve čtyřech lidech jsme za pouhé 2 hodiny udělali kus práce a za zvuku kos jsme debatovali nad tím, jak zlepšit propagaci takových v dnešní době nepopulárních akcí.
  • 25. září - Mlha, studený vítr,sluníčko se schovalo. Přesto přišlo na společnou pracovní akci ke kapličce svaté Anny v hájku památných stromů za Opatovem 20 pomocníků. Od 9 hodin dopoledne do 14 hodin odpoledne prohlédla kaple svaté Anny pod rukama obyvatel Opatova, členů Sokola Opatov a pracovníků ČSOP Kněžice jako dlouho předtím ne. Zkušený kameník vedl práce za kaplí, kde kořeny starých památných stromů narušili zdivo suché zídky. Za dopoledne se povedlo rozebrat,odkopat a znovu vyskládat přes 3 m kamenné zídky. Okolí studánky pod kaplí si vzaly do parády děti. Vyhrabaly spadané listí, vyčistiliy přístupovou cestičku, poskládaly spadané kameny a posbíraly suché ulomené větve. Za odměnu a na zahřátí jim byly připraveny všelijaké přírodovědné soutěže. Nejviditelnější změna však nastala v bezprostřední blízkosti plotu, kde byly po celém obvodu areálu kaple vyřezány nálety mladých javorů a jasanů, které bránily pohledu na kapli a začaly ničit postupně plot. Na závěr akce jsme si opekli buřty a vynikající opatovský chléb na ohni.
  • 19. února 2011 - populárně-naučná přednáška v zasedací místnosti městyse Opatov. Sešla se kromě zástupců pořádajících organizací desítka obyvatel Opatova a přilehlých obcí (např. Štěměchy), aby si z úst přednášejícího Václava Křivana ze ZO ČSOP Kněžice poslechli poznatky z historického vývoje krajiny a seznámili se s nejcennějšími částmi přírody v okolí obce Opatov.
  • 18.3.2011 proběhla poslední akce, kde se promítaly fotky ze společných akcí v rámci projektu, soutěžilo v přírodovědném kvízu a předávaly výstupy z projektu. V zasedací místnosti městyse Opatov se sešlo 12 zájemců o přírodu Opatova. Na této besedě si vyslechli také přednášku o historii těžby zlata v Opatově z úst pana Houzara z Jihomoravského muzea v Brně a pana Vokáče z Muzea Vysočiny Jihlava. Spolupráce ZO ČSOP Kněžice s městysem Opatov a TJ Sokol byla završena předáním barevných posterů k vyvěšení na obci, které informují o projektu a jeho aktivitách, a barevné skládačky o kulturních a přírodních hodnotách Opatova.