Panenská hráz

26.3.2019

Panenská hráz

Toto místo opředené dávnou pověstí se nachází v západní části třebíčského okresu přibližně 2 km jihozápadně od městyse Opatov. Lokalita je zajímavá nejen historicky, ale také pro svoji biologickou rozmanitost. Jedná se o vodní plochu mokřadního charakteru, jejíž břehy částečně obklopuje převážně smrkový les, v těsné blízkosti nádrže se rozprostírají zbytky zamokřených a rašelinných luk s typickými, ale zároveň chráněnými druhy rostlin.

Za zmínku stojí rašeliník úzkolistý (Sphagnum angustifolium) vyskytující se na třebíčsku pouze na Panenské hrázi a ve 2 kilometrech vzdálené přírodní rezervaci Opatovské Zákopy. Dalšími, již běžnějšími druhy jsou rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfii), jílovka luční (Breidleria pratensis) či vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens), který je typickým mechorostem rašelinných luk, avšak mimo Vysočinu je v ČR poměrně vzácný. Z chráněných živočichů byly zaznamenány např. čtyři druhy brouků rákosníčků, z nichž dva druhy jsou v našem kraji vzácné a vyskytují se pouze na několika málo lokalitách rašelinného charakteru. Někdy je možné zahlédnout i některé vzácné vážky, jako Šídlo rákosní (Aeshna affinis). Nádrž má různě utvářené břehy místně dobře prosluněné, jinde zcela ve stínu, litorál je na některých místech mělký a silně zarostlý orobincem, někde naopak hluboký a bez rostlin, což znamená, že by tento rybník mohl být vhodným biotopem pro obojživelníky, zejména ropuchy či zelené a hnědé skokany. Panenská hráz je ideálním místem pro výlety do přírody, ať už za účelem poznávání flóry a fauny, geokešingem nebo jen za příjemným odpočinkem v krásné krajině.