Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků (2015-2016)

31.8.2017

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků (2015-2016)

Projekt byl realizován od 19.2.2015 do 30.4.2016 Českým svazem ochránců přírody společně s třinácti partnery - jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud.

Projekt byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Těžištěm projektu byla péče o padesát vybraných lokalit, součástí však byly i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference. 

Podíl PS Chaloupky na tomto projektu zahrnoval zajištění péče o lokality Salátův kopec v Zašovicích (pastva ovcí, redukce dřevin), Údolí Radonínského potoka v Radoníně (pastva ovcí, redukce dřevin) a Šamonín u Brtnice (redukce dřevin, kosení, eliminace střevličky východní v tůních, zajištění zimoviště pro obojživelníky). Naším úkolem bylo také zpracování ochranářských plánů pro lokality Salátův kopec a Údolí Radonínského potoka. 

Bližší informace k celému projektu a jeho průběhu naleznete na stránkách hlavního nositele projektu - ČSOP, který je rovněž koordinátorem pozemkových spolků v ČR. Odkaz je zde: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1071&m3_id=2148&m_id_old=2150

Soubory

Ochranářský plán Údolí Radonínského potoka 2016-2025_final
Fatal error: Cannot redeclare human_filesize() (previously declared in /var/www/clients/client5/web45/web/class/funkce.php:384) in /var/www/clients/client5/web45/web/pages/blog.php on line 106