Návrat k tradičnímu hospodaření a využívání přírodně cenných míst významných pro místní komunitu v Boskovštejně (2013-2014)

31.8.2017

Návrat k tradičnímu hospodaření a využívání přírodně cenných míst významných pro místní komunitu v Boskovštejně (2013-2014)

V prosinci 2013 jsme společně s obcí zahájili v pořadí druhý komunitní projekt v Boskovštejně podpořený Nadací Via.

Projekt začal sérií populárně-naučných přednášek v místní knihovně, kam nás přijeli navštívit odborníci ze Správy NP Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě, aby nám vyprávěli o přírodních zajímavostech Boskovštejna a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Hned dvakrát (18. 12. 2013 a 2. 4. 2014) nás navštívil zoolog Martin Škorpík se svou přednáškou Stopy člověka v krajině Znojemska. Nejen o květeně stepí, ale také o původu a vývoji tohoto jedinečného stanoviště, které máme i u nás v Boskovštejně, nám vyprávěla botanička Lenka Reiterová dne 27. 1. 2014. S obojživelníky a plazi nás 26. 2. 2014 přijel seznámit zoolog Antonín Reiter.

První pracovní dobrovolnická akce se konala 15. 3. 2014 v boskovštejnském třešňovém sadu a jeho přilehlém okolí. Sešlo se 13 dobrovolníků, kteří během sobotního dopoledne vyřezali na přístupové ploše k sadu trnky a šípky, pokosili a shrabali stařinu, odstranili v sadu popadané a ulámané větve po zimě a uložili je na broukoviště a vysázeli dalších 10 ks mladých stromků třešní. V červenci vypásali plochu sadu po dobu tří týdnů stejné stádo ovcí plemene Zwartbles letos i s jehňaty. Poslední pracovní akcí bylo zbudování líhniště pro hady a ještěrky, tzv. hadníku v obecním sadu dne 2.10.2014. Na podpoře populace užovky hladké, ale také užovky obojkové, ještěrky obecné či slepýše křehkého se podílelo 7 dobrovolníků z Boskovštena, Znojma či Brna. Na závěr projektu byla dne 28.11.2014 uspořádána beseda pro občany Boskovštejna, na které byly společně zhodnoceny výsledky projektu, prezentovány fotografie ze všech akcí, poděkovali jsme obci a všem dobrovolníkům za spolupráci.