Mokré louky a tůně v okolí Radonína ožily bohatým životem

27.1.2023

V rámci projektu „Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků“ probíhaly v roce 2022 další práce na našich lokalitách v okolí Radonína. Některé louky byly pokoseny v průběhu června a pak také během října a listopadu. V okolí tůní také pomohly s údržbou ploch naše ovce, které se statečně pustily do vysokých porostů, i když jim tráva z mokřadů moc nejede.

Kromě údržby luk a okolí tůní a také doplnění zimovišť pro obojživelníky jsme se v roce 2022 také pustili do průzkumů, abychom zjistili, jak se nové prostředí osidluje různými druhy živočichů. Průzkumy vodního hmyzu, rovnokřídlých, obojživelníků, plazů a ptáků byly podpořeny z programu Ochrana biodiverzity.

Nově vytvořené tůně již v prvním roce ožily několika druhy obojživelníků jako je skokan hnědý, skokan krátkonohý, rosnička zelená nebo ropucha obecná. Objevili se také první čolci obecní. Na loukách a v okolí tůní bylo pozorováno během roku 78 druhů ptáků. Z vážek potěšil bohatý výskyt šidélka kopovitého nebo šídla červeného. Zajímavý je výskyt teplomilné kobylky kuželohlavé. Z vodních brouků byly nalezeny převážně běžnější druhy, které nové biotopy teprve kolonizují.

Podrobný popis aktivit v rámci celého projektu "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků" najdete na stránkách

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=2228&m3_id=2232&m_id_old=2230