Formica foreli ve Štěměchách (2009)

31.8.2017

Formica foreli ve Štěměchách (2009)

V blízkosti obce Štěměchy v okrese Třebíč byla na počátku roku 2008 objevena na základě spolupráce ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita ohroženého druhu mravence Formica (Coptoformica) foreli. Na lokalitě se zachovala mozaiku suchých smilkových trávníků a vřesovišť, na které se vyskytuje pozoruhodně velké množství zajímavých a ohrožených druhů živočichů a rostlin, které zasluhují pozornost a péči.

Díky státní dotaci Ministerstva životního prostředí ČR nestátním neziskovým organizacím v roce 2009 proběhl na této lokalitě projekt realizovaný ZO ČSOP Kněžice, jehož cílem bylo podrobné zmapování vegetace a fauny této lokality a provedení praktických zásahů na podporu ohrožených druhů. Provedené podrobnější průzkumy ukázaly, o jak mimořádnou lokalitu se jedná. Kromě největší kolonie mravence Formica foreli na území ČR byly objeveny další ohrožené a regionálně významné druhy hmyzu a pavouků. K nejvýznamnějším nálezům patří brouk z čeledi nosatcovitých rýhonosec Lixus villis. Ten byl doposud znám z ČR pouze z jediné lokality v Bílých Karpatech. Druhově pestré je také společenstvo střevlíkovitých brouků vázaných na zachovalé suché trávníky. K regionálně významným patří např. druhy Cymindis humeralis a Lebia chlorocephala. Mimořádně bohatá je fauna denních motýlů, kterých zde bylo zjištěno téměř 50 druhů, což je počet na Českomoravské vysočině zcela výjimečný. Bohaté populace zde mají významné druhy jako modrásek lesní (Polyommatus semiargus), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), k vzácnějším druhům patří okáč voňavkový (Brinthesia circe), soumračník máčkový (Erynnis tages) nebo soumračník čárkovaný (Hesperia comma).