Fond Vysočiny (2009-2010)

31.8.2017

Rok 2009 byl velmi úspěšný pro ZO ČSOP Kněžice, co se týče tohoto rogramu vyhlášeného Krajem Vysočina. Z 9 podaných projektů bylo podpořeno 7. Jedná se výhradně o průzkumy drobných lokalit na Vysočině , které probíhaly do konce roku 2010. ZO ČSOP Kněžice získala podporu na průzkumy PP Pahorek u Vržanova, xerotermních lokalit ve Vladislavi, vodního hmyzu v Brtnici a Jihlávce, Salátova kopce u Zašovic, mechorostů Vysočiny, lokality Staré duby u Plešic nebo PP Prosenka.