Co nového v projektu "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků"

25.1.2022

V průběhu října až prosince 2021 byly zahájeny práce na naší části projektu. Věnovali jsme se zlepšování podmínek na podmáčených loukách a mokřadech v nivě Radonínského potoka u naší základny v Radoníně.

Pokosena byla dlouhodobě neobhospodařovaná vlhká louka s výskytem některých ohrožených druhů rostlin, jako je starček potoční nebo bledule jarní. Pokosená hmota byla vyklizena a část byla použita na vybudování dvou zimovišť pro obejživelníky.

Dále proběhlo vyřezání náletu vrb a olší v místech nad jedním z rybníků a v přilehlé nivě potoka, kde byly následně v průběhu listopadu a prosince vybudovány menší tůně, které by měly zajistit vhodné podmínky pro rozmnožování obojživelníků a vodních bezobratlých. Také v okolí těchto tůní vznikly zimoviště pro jejich obyvatele.

Podrobný popis aktivit v rámci celého projektu "Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků" najdete na stránkách

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=2228&m3_id=2232&m_id_old=2230