Startuje projekt "Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků"

15.9.2021

Naše organizace je zapojena do projektu Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků jehož cílem je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin. Jednou z lokalit, které jsou součástí tohoto projektu jsou stepní trávníky v okolí městyse Vladislav na Třebíčsku. V příštích třech letech zde bude na několika místech probíhat obnova stepních společenstev. Budeme provádet kosení suchých trávníků, odstraňování křovin a hubení akátu.

Nositelem projektu je Český svaz ochránců přírody, naše základní organizace je jedním z partnerů projektu.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024 

Číslo projektu: 3201200014

Rozpočet projektu: 3 344 699 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 558 694,73 Kč

Výše dotace SFŽP: 451 534,37 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org