Aktuality

Novinky ze světa motýlů

12.7.2019 Vrcholné léto je v přírodě časem denních motýlů. Na květnatých loukách, stráních a pastvinách se to hemží barvami motýlích křídel. Tu a tam se podaří zastihnout také nějaký zajímavý druh, který i zkušeného pozorovatele motýlů potěší. Na třech různých místech na Třebíčsku se podařilo objevit vzácné motýlí hosty, kteří na Vysočině bežně nežijí.

Panenská hráz

26.3.2019 Toto místo opředené dávnou pověstí se nachází v západní části třebíčského okresu přibližně 2 km jihozápadně od městyse Opatov. Lokalita je zajímavá nejen historicky, ale také pro svoji biologickou rozmanitost. Jedná se o vodní plochu mokřadního charakteru, jejíž břehy částečně obklopuje převážně smrkový les, v těsné blízkosti nádrže se rozprostírají zbytky zamokřených a rašelinných luk s typickými, ale zároveň chráněnými druhy rostlin.

Podpořte petici "Vraťme život do krajiny"

30.11.2018 Podpořte společnou petici ČSO a ČMMJ adresovanou ministrovi zemědělství, jejíž cílem je zlepšení stavu zemědělské krajiny. https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/