Úvod

Pokud se budete k člověku chovat jen podle toho, jaký je, zůstane takovým.

Pokud se k němu budete chovat podle toho, jaký by mohl být, stane se takovým.

J.W.GOETHE

Aktuality

Pozvánka na procházku údolím Vápovky

ZO ČSOP Kněžice a Alka Wildlife, o.p.s. naplánovali na sobotu dne 24.10.2015 přírodovědnou vycházku do údolí říčky Vápovky. Vycházka je určena především pro občany a zastupitelé obcí Jersice a Červený Hrádek, dále pro vlastníky pozemků v údolí Vápovky, ale také pro širokou veřejnost, všechny milovníky přírody a příznivce tradičního hospodaření v krajině. Vyrážet se bude v 9 hod z návsi v Jersicích. Vycházka má za cíl podat všem zájemcům informace o novém projektu v údolí Vápovky, ukázat vybudované pastviny a seznámit je s významem a způsobem péče o tyto ohrožené plochy. Více informací o projektu naleznete na www.csopknezice.cz nebo www.alkawildlife.eu.

Voláme na pomoc dobrovolníky s chutí do práce v přírodě!

V Pozemkovém spolku Chaloupky je stále potřeba šikovných rukou, které se nebojí chytit hrábě, pilu či vidle, jako soli. Pastevní sezona je v plném proudu, vozíme ovcím vodu, kosíme louky, sklízíme seno, proto je každý dobrovolník vítaný. Během týdne několikrát podle počasí vyjíždíme na různé lokality v okrese Třebíč, Jihlava či Dačice. Pokud máte čas (byť jen na jeden den či půl dne) a chuť se připojit, hlaste se Václavu Křivanovi na 721 321 281 nebo Davidovi Kucharičovi na 725 258 872 alespoň den předem. Odjezd z Kněžic, Brtnice, Radonína, Okříšek a jinde (dle domluvy). Dopravu na lokalitu a zpět zajistíme. Díky za sebemenší nadšení pomoci přírodě, jsme připraveni jej s vámi přeměnit v čin.

Kosení s robátky podpořil Kraj Vysočina

První červnový víkend od 5. do 7.6.2015 se na Středisko ekologické výchovy Chaloupky sjeli dlouholetí dobrovolníci ZO ČSOP Kněžice, kteří s námi od 80. let do roku 2010 ručně kosili každé prázdniny dvě maloplošné chráněné území na Vysočině a zbylý čas letního tábora trávili sušením a odvozem sena. Leč tito mnohokrát počasím a komáry zkoušení, ale stále věrní dobrovolníci nám již odrostli, založili své rodiny a rozjeli se do světa. Tak jsme se rozhodli uspořádat tentokrát pouze víkendové "oldies" kosení, abychom se zase všichni potkali u činnosti, která nám pořád dává smysl, jen na ni není už tolik času jako za mladých let. Oproti našemu přání se nám nepodařilo přilákat na tuto akci nový svěží vítr do našich dobrovolnických plachet, protože o mladé dobrovolníky v ochraně přírody je poslední roky nouze. Vězte, že již nekosíme v půl páté ráno a nepracujeme 12 hodin denně. Značně nám pomáhá moderní technika. Ranní vzduch, rosa a zvuk kos při sečení má ale pořád stejně silné kouzlo. Po práci se obvykle věnujeme všemožným venkovským radovánkám na obveselení ducha a znaveného těla. Třeba se nám novou generaci "kosáků" podaří oslovit příště.

Květnová vycházka za Okříšky

Český svaz ochránců přírody Kněžice a komise životního prostředí rady městyse Okříšky zvou všechny milovníky přírody (nejen občany Okříšek) na sobotní vycházku za humna Okříšek. Asi 7 km dlouhá dopolední vycházka povede od zámku nejprve na Strážku, kolem Pilňáku ke studánce U andělíčka a posléze k polderu a staré vodárně. Účastníci vycházky uslyší, jak pečovat o přírodně cenná bezlesí z úst odborníků a shlédnou ukázku proutkaření, největší mraveniště v okolí Okříšek i záplavu petrklíčů. Vycházka se koná dne 2.5.2015 od 9 h. Bližší informace poskytne Iva Suchá na mailu iva.sucha@chaloupky.cz nebo telefonu 776 603 682.

V údolí Jihlavy nalezen nenápadně žijící tesařík

V rámci nového projektu "Přírodní rozmanitost Vysočiny" podpořeného grantem z Islandu, Norska a Lichtenštejnska nalezl entomolog ZO ČSOP Kněžice Václav Křivan v údolí Jihlavy vzácného brouka z borovic. Jde o kozlíčka sosnového (Monochamus galloprovincialis), který patří do čeledi tesaříkovití. Larvy tohoto druhu se vyvíjejí ve větvích a horních částech kmene odumírajících stromů. Larvy vytvářejí široké chodby pod tenkou kůrou, chodby jsou vyplněny silnými pilinami, které larva částečně vyhazuje otvorem v kůře. Ke kuklení se larva zavrtá do dřeva typickým oválným otvorem. Vývoj je převážně jednoletý. Kuklí se na jaře, imago opouští kukelní komůrku okrouhlým otvorem, který je často umístěn na protilehlé straně větve, než byl požer larvy. Imaga jsou ke spatření v červnu, v červenci a v srpnu v korunách vývratů, živých stromů, méně často na pokáceném dříví. Aktivní jsou v noci, někdy také přilétají na světlo. V ČR se nalézají v borových porostech celého území, ale pro skrytý způsob života uniká pozornosti.

Máme první letošní mláďata!

Mrazivé lednové dopoledne 8.1.2015 se nám ve stáji v Radoníně narodila první letošní mláďata - dvě kůzlata, jedno black a druhé white. Hrdou a starostlivou mámou je jedna z našich dvou koz - vášnivá Isidora Gomézová. Celý náš tým byl u toho, když se vykulila na tento svět a postavila se na vratké nožky. Doufáme, že budou čilá a zdravá a že se jim u nás bude ve společnosti ovcí, berana, krav, slepic, kohouta, kachen a vepříka líbit. Všem našim příznivcům a fanouškům přejeme, aby ten nový rok byl pro ně také tak jasný a čitelný - black nebo white. Nabarvit si jej každý může dle libosti!!!

Více aktualit
DobrovolníciPodpořte násAkce pro veřejnostPoradenský servis
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281