Úvod

Pokud se budete k člověku chovat jen podle toho, jaký je, zůstane takovým.

Pokud se k němu budete chovat podle toho, jaký by mohl být, stane se takovým.

J.W.GOETHE

Aktuality

Kosení s robátky

První červnový víkend od 5. do 7.6.2015 se na Středisko Ekologické výchovy Chaloupky sjeli dlouholetí dobrovolníci ZO ČSOP Kněžice, kteří s námi v posledních 25 letech ručně kosili každé prázdniny dvě maloplošné chráněné území na Vysočině a zbylý čas letního tábora trávili sušením a odvozem sena. Naši věrní dobrovolníci nám odrostli, založili rodin a rozjeli se do světa a tak jsme se rozhodli uspořádat tentokrát víkendové "oldies" kosení, abychom se zase všichni potkali u činnosti, která nám pořád dává smysl, jen na ni není už tolik času jako za mladých let. Nepodařilo se nám přilákat nový svěží vítr do dobrovolnických plachet, jak jsme trochu předpokládali, protože o mladé dobrovolníky v ochraně přírody je poslední roky nouze. Snad to není tím, že kosíme v půl páté ráno pracujeme i 8 hodin denně. Ranní vzduch, rosa a zvuk kos při sečení má pořád stejně silné kouzlo. Po práci se věnujeme všemožným venkovským radovánkám na obveselení ducha a znaveného těla. Třeba se nám to podaří příště.

Květnová vycházka za Okříšky

Český svaz ochránců přírody Kněžice a komise životního prostředí rady městyse Okříšky zvou všechny milovníky přírody (nejen občany Okříšek) na sobotní vycházku za humna Okříšek. Asi 7 km dlouhá dopolední vycházka povede od zámku nejprve na Strážku, kolem Pilňáku ke studánce U andělíčka a posléze k polderu a staré vodárně. Účastníci vycházky uslyší, jak pečovat o přírodně cenná bezlesí z úst odborníků a shlédnou ukázku proutkaření, největší mraveniště v okolí Okříšek i záplavu petrklíčů. Vycházka se koná dne 2.5.2015 od 9 h. Bližší informace poskytne Iva Suchá na mailu iva.sucha@chaloupky.cz nebo telefonu 776 603 682.

Voláme na pomoc dobrovolníky s chutí do práce v přírodě!

V Pozemkovém spolku Chaloupky je stále potřeba šikovných rukou, které se nebojí chytit hrábě, pilu či vidle, jako soli. Dokončujeme úklid po zimě, stříháme ovce, stavíme ohrady na další pastevní sezónu, leckde je potřeba již začít kosit, proto je každý dobrovolník vítaný. Během týdne několikrát podle počasí vyjíždíme na různé lokality v okrese Třebíč, Jihlava či Dačice. Pokud máte čas (byť jen na jeden den či půl dne) a chuť se připojit, hlaste se Václavu Křivanovi na 721 321 281 nebo Davidovi Kucharičovi na 725 258 872 alespoň den předem. Odjezd z Kněžic, Brtnice, Radonína, Okříšek (dle domluvy). Doprava na lokalitu a zpět a drobné občerstvení zajistíme. Díky za vaši pomoc a nadšení.

V údolí Jihlavy nalezen nenápadně žijící tesařík

V rámci nového projektu "Přírodní rozmanitost Vysočiny" podpořeného grantem z Islandu, Norska a Lichtenštejnska nalezl entomolog ZO ČSOP Kněžice Václav Křivan v údolí Jihlavy vzácného brouka z borovic. Jde o kozlíčka sosnového (Monochamus galloprovincialis), který patří do čeledi tesaříkovití. Larvy tohoto druhu se vyvíjejí ve větvích a horních částech kmene odumírajících stromů. Larvy vytvářejí široké chodby pod tenkou kůrou, chodby jsou vyplněny silnými pilinami, které larva částečně vyhazuje otvorem v kůře. Ke kuklení se larva zavrtá do dřeva typickým oválným otvorem. Vývoj je převážně jednoletý. Kuklí se na jaře, imago opouští kukelní komůrku okrouhlým otvorem, který je často umístěn na protilehlé straně větve, než byl požer larvy. Imaga jsou ke spatření v červnu, v červenci a v srpnu v korunách vývratů, živých stromů, méně často na pokáceném dříví. Aktivní jsou v noci, někdy také přilétají na světlo. V ČR se nalézají v borových porostech celého území, ale pro skrytý způsob života uniká pozornosti.

Máme první letošní mláďata!

Mrazivé lednové dopoledne 8.1.2015 se nám ve stáji v Radoníně narodila první letošní mláďata - dvě kůzlata, jedno black a druhé white. Hrdou a starostlivou mámou je jedna z našich dvou koz - vášnivá Isidora Gomézová. Celý náš tým byl u toho, když se vykulila na tento svět a postavila se na vratké nožky. Doufáme, že budou čilá a zdravá a že se jim u nás bude ve společnosti ovcí, berana, krav, slepic, kohouta, kachen a vepříka líbit. Všem našim příznivcům a fanouškům přejeme, aby ten nový rok byl pro ně také tak jasný a čitelný - black nebo white. Nabarvit si jej každý může dle libosti!!!

Více aktualit
DobrovolníciPodpořte násAkce pro veřejnostPoradenský servis
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281