Úvod

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7500 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Letos slavíme již 35. výročí vzniku naší organizace.

Aktuality

Vycházka na Měchounčný kopec v rámci kampaně Setkání s přírodou

V rámci kampaně Setkání s přírodou (www.setkanisprirodou.cz) připravil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) 20 zajímavých exkurzí do přírody s průvodci v Moravskoslezském, Jihomoravském, Zlínském, Jihočeském, Olomouckém, Libereckém i Středočeském kraji a v Praze. Exkurze budou probíhat ve dnech od 13. až 22. června. Akce jsou určené široké veřejnosti a jsou zdarma. ČSOP spolu s generálním partnerem, společností NET4GAS, zároveň vyhlásil pro účastníky fotosoutěž, jejíž výherce získá stan a předplatné časopisu Naše příroda.

Den otevřených dveří v PR Na Podlesích letos nebude

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice oznamuje všem skalním obdivovatelům PR Na Podlesích, že z organizačním důvodů se každoroční Den otevřených dveří na nejkrásnější mokřadní louce na Vysočině letos neuskuteční. Přesto bude louka s tisíci prstnatci májovými a téměř stovkou dalších rostlinných druhů v údolí potoka Stráž mezi Opatovem a Hrutovem v plné parádě čekat na své milovníky, kterým doporučujeme naplánovat svůj výlet (viz níže) nejlépe koncem května. Prohlédněte si naši fotogalerii snímků pořízených v minulých letech na této oblíbené akci. Bližší informace o lokalitě vám rádi poskytneme na telefonu 721 321 281.

Úspěšný komunitní projekt v Boskovštějně pokračuje

Na sklonku roku 2013 obdržela naše organizace příjemný dárek od Nadace VIA v podobě grantu uděleného našemu projektu podanému do programu" ČSOB a Era pro podporu regionů" společně s obcí Boskovštejn. Náš druhý malý komunitní projekt nese název "Návrat k tradičnímu hospodaření a využívání přírodně cenných míst významných pro místní komunitu v Boskovštejně" a bude realizován od 2.12.2013 do 1.12.2014 ve spolupráci se společností Chaloupky, o.p.s.

Dobrovolníci z firmy E.ON pomáhali s obnovou sadu

Díky tříleté zkušenosti ZO ČSOP Kněžice s firemními dobrovolníky (např. Kooperativa, T-Mobile, ING) se podařilo zorganizovat prospěšnou akci také v Boskovštejně. Společnost E.ON stejně jako mnoho dalších firem umožnuje svým zaměstnancům věnovat jeden svůj pracovní den v roce pomoci nestátním neziskovým organizacím (NNO) formou dobrovolnické práce. Zaměstnanci společnosti E.ON si z připravené nabídky NNO na portálu www.zapojimse.cz vybrali pomoc právě ZO ČSOP Kněžice. Firma hradí zaměstnancům den jako plně odpracovaný a přispívá NNO na pracovní pomůcky a občerstvení dobrovolníků.

Návrat pastvy na Měchounčný kopec

Spolupráci s obcí Boskovštejn jsme zahájili v roce 2012 poté, co v jejím okolí objevila unikátní lokality suchých trávníků na plochách bývalých obecních pastvin, které jsou v majetku obce. Z prvních jednání vzešla dohoda na údržbě 2 lokalit, z nichž jedna je Měchounčný kopec jihozápadně od obce, který představuje nejzachovalejší část bývalých obecních pastvin hostící populace některých významných druhů rostlin jako je křivatec český (Gagea bohemica) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium). V prvním společném projektu obce a ZO ČSOP Kněžice v letech 2012-2013 podpořeném Nadací VIA byl Měchounčný kopec a jeho přírodní bohatství představen veřejnosti na odborné přednášce a dále formou exkurze a ukázky praktické péče. Současně provedla ZO ČSOP Kněžice v roce 2012 na lokalitě Měchounčný kopec podrobný inventarizační průzkum zaměřený na brouky, denní motýly a pavouky, aby byla na základě znalostí stavu populací ohrožených druhů nastavena péče o tuto lokalitu co nejlépe. Průzkum jen potvrdil, že pro zachování ohrožených druhů nejen rostlin, ale také živočichů je nezbytné zahájení obnovy tradičního hospodaření, tj. pastvy zvířat. Hned následující rok proto ZO ČSOP Kněžice podala pilotní projekt do celostátního programu ČSOP Ochrana biodiverzity s cílem zahájit pastvu ovcí na této rozsáhlé a dobře zachovalé stepní lokalitě na Jevišovicku. Projekt byl podpořen částkou 29 040,- Kč a pokryl jednu pastevní sezonu 2013.

Více aktualit
DobrovolníciLokalitySponzorujte násChystáme pro vásPoradenský servisZpravodaj
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281