Aktuality

Péče o přírodní rezervaci Na Podlesích

2.9.2019 Rezervace se nachází v nivě potoka Stráž, asi 1 km jižně od obce Hrutov. Na ploše necelých dvou hektarů žije celá řada ohrožených živočichů a rostlin. Každoročně je prováděna péče o tuto lokalitu spočívající v kosení a odstranění pokosené hmoty a rovněž odstranění náletových dřevin.

Novinky ze světa motýlů

12.7.2019 Vrcholné léto je v přírodě časem denních motýlů. Na květnatých loukách, stráních a pastvinách se to hemží barvami motýlích křídel. Tu a tam se podaří zastihnout také nějaký zajímavý druh, který i zkušeného pozorovatele motýlů potěší. Na třech různých místech na Třebíčsku se podařilo objevit vzácné motýlí hosty, kteří na Vysočině bežně nežijí.

Panenská hráz

26.3.2019 Toto místo opředené dávnou pověstí se nachází v západní části třebíčského okresu přibližně 2 km jihozápadně od městyse Opatov. Lokalita je zajímavá nejen historicky, ale také pro svoji biologickou rozmanitost. Jedná se o vodní plochu mokřadního charakteru, jejíž břehy částečně obklopuje převážně smrkový les, v těsné blízkosti nádrže se rozprostírají zbytky zamokřených a rašelinných luk s typickými, ale zároveň chráněnými druhy rostlin.