Letos již 11. ročník


Setkání, nové informace, diskuze, přátelská atmosféra, pohodové zázemí v Telči

Péče o chráněná území a další přírodně významné lokality na Českomoravské vysočině (2009)

30.6.2017

Na středisku ekologické výchovy Chaloupky u Kněžic proběhl ve dnech 22.- 23.1.2009 odborný seminář s názvem „Péče o chráněná území a další přírodně významné lokality na Českomoravské vysočině“ pořádaný Centrem ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci o.p.s. Chaloupky a krajským úřadem Kraje Vysočina.

Aktuální trendy v péči o přírodně cenné lokality (2008)

30.6.2017

První ročník nyní již tradičního semináře. Seminář proběhl v rámci projektu "Zapojování veřejnosti do ochrany přírody", který byl podpořen Blokovým grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.