Naše lokality

Mravenci, Jemnice - Z okraj bývalého vojenského cvičiště (TR)

Mravenci, Jemnice - Z okraj bývalého vojenského cvičiště (TR)

17.11.2017 Mravenci Formica forelli jsou nejvzácnějším druhem u nás. Nachází se zde druhá největší kolonie tohoto druhu u nás (Největší kolonie je Na Vrchách u Štěměch).

Na Vrchách, Štěměchy (TR)

Na Vrchách, Štěměchy (TR)

22.11.2017 V blízkosti obce Štěměchy v okrese Třebíč byla na počátku roku 2008 objevena na základě spolupráce ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice a Muzea Vysočiny v Jihlavě lokalita ohroženého druhu mravence Formica (Coptoformica) foreli.

PP Jalovec (TR)

PP Jalovec (TR)

22.11.2017 PP Jalovec chrání zbytky přirozených podhorských pastvin s jalovcem obecným (Juniperus communis). Jedná se o významnou lokalitu hořcovitých rostlin na Českomoravské vrchovině, neboť zde rostou hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se zde nachází na své absolutní areálové hranici směrem k východu, hořeček nahořklý (G. amarella) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).

PP Jersínská stráň (JI)

PP Jersínská stráň (JI)

8.11.2017 Chráněné území se nachází na svahu západní expozice v údolí přítoku Balinky na okraji obce Jersín. Jedná se o zachovalou stráň suchomilných travinobylinných společenstev.

PP Kamenný vrch (TR)

PP Kamenný vrch (TR)

7.11.2017 Lokalita je bývalou pastvinou na okraji lesního komplexu asi 1,5 km od Heraltic na Třebíčsku. Vyhlášena byla jako přírodní památka v roce 1985 a představuje asi 3 ha velkou plochu zachovalých podhroských pastvin a luk.

PP Pahorek u Vržanova (JI)

PP Pahorek u Vržanova (JI)

8.11.2017 Lokalita se nachází na východním okraji obce Vržanov. Jedná se o členitou svažitou stráň, místy vystupují na povrch skupiny balvanů, v horní části je patrný pozůstatek těžby kamene.