Prameniště, Předín (TR)

17.11.2017

Prameniště, Předín (TR)

Rozsáhlá luční enkláva, kde se sbírají prameny a zásobují vodou Předín a Štěměchy. Lokalita se nachází v I. pásmu PHO. Říká se jim Panské louky a byly vždy sečené asi v rozsahu 10 ha. Jenže v souvislosti s vodním zdrojem byly v okolí umístěny cedule zákaz vstupu a všichni si mysleli, že už se tam nesmí síct a že to tak je dobře.

V průběhu roku 2015 se podařilo domluvit podmínky obnovy hospodaření na loukách s provozovatelem jímačů pitné vody (VAS Třebíč) a vlastníkem pozemků (obec Předín). Obě strany byly rády, že okolo pramenů budou pěkné čerstvé louky a ne přerostlé louky s hnijící stařinou.

 Mokřad se zatím neseče. Sečeme jen suchou část, kde se dá jet traktorem, postupem času budeme sečení rozšiřovat i na další místa. Se sečením mokřadu bychom rádi začali už v příštím roce, protože se jedná o nejcennější část. Je zde spousta stromů na pokácení, křoví (spousta práce na desetiletí).

 Kombinace prostředí je pestrá - od prameniště, mokřady se vstavači,prstnatci, kozlíky po suchou část, kde se vyskytují mateřidouškové plošky, hadí mord nízký (Scorzonera humilis) nebo světlík lékařský (Euphrasia officinalis).

 

Prameniště u Předína


louka s mnoha tvářemi

Z průzkumu bezobratlých živočichů

Během průzkumu v roce 2016 zde bylo nasbíráno 99 druhů brouků, z nichž 1 je uveden v červeném seznamu bezobratlých a 3 druhy patří mezi zvláště chráněné.

Na lokalitě bylo zaznamenáno celkem 43 druhů denních motýlů a 4 druhy vřetenušek. Z hlediska této skupiny lze hodnotit lokalitu jako velmi bohatou. Významné jsou zejména populace některých ohrožených druhů motýlů vlhkých luk jako jsou hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), h. rozrazilový (M. diamina), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), p. kopřivový (Brenthis ino), o. černočerný (Lycaena dispar) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus). Bohatě je zastoupena také fauna sušších lučních stanovišť. K významným druhům patří modrásek lesní (Cyaniris semiargus), který je v této oblasti dosud poměrně hojný na zachovalejších lokalitách suchých trávníků a lemů.

Zajímavý je také výskyt mravence rašelinného - vzácný druh na rašelinných loukách, zde spíš na sušších místech.

Prameniště, Předín (TR)

Rozsáhlá luční enkláva, kde se sbírají prameny a zásobují vodou Předín a Štěměchy. Lokalita se nachází v I. pásmu PHO. Říká se jim Panské louky a byly vždy sečené asi v rozsahu 10 ha. Jenže v souvislosti s vodním zdrojem byly v okolí umístěny cedule zákaz vstupu a všichni si mysleli, že už se tam nesmí síct a že to tak je dobře.