PP Urbánkův palouk (JI)

28.11.2017

PP Urbánkův palouk (JI)

Společně s PR Na podlesích nejstarší lokalita, o kterou se ZO ČSOP Kněžice stará. Dlouhodobě se seče, asi 25 let. Kyselá rašelinná louka, druhově poměrně chudá. Přesto má několik zajímavých věcí.

Nachází se zde spousta pramenišť, proto je tu poměrně mokro. Začala se kosit kvůli orchideím, které byly v 80. letech velmi populární. Zajímavým vedlejším jevem dlouholetého chráněného území bylo, že když se např. někde odvodňovaly louky, kde rostly bledule, přesadily se na Urbánkův palouk. Pravděpodobně se sem tímto způsobem dostala i vachta trojlistá, která roste pouze na jedné malé ploše. Některé přesazené rostliny přežily dodnes. Zásadním druhem zdejších rašelinišť je vrba rozmarýnolistá, prstnatce majové, suchopýr úzkolistý. Druhově jsou louky za silnicí pestřejší.

Z motýlů zde potkáváme hnědáska rozrazilového, hnědáska jitrocelového, perleťovce velkého a stříbropáska, ohniváčka modrolemého, modráska ušlechtilého. Významným druhem je rákosníček Plateumaris rustica.

Roste zde vzácný mech, který má 3 lokality na Vysočině a asi deset v ČR, Helodium blandowii. Má rád zachovalá nezastíněná prameniště s řídkou vegetací.

Nebývala tak mokrá dřív, byly stružky, zarostly, a tím zmizely některé druhy. Budeme obnovovat stružky. Věříme, že narušení vzkřísí všivec ladní a vzácné mechy.

Mozaikovitě kosíme, 1x ročně. 2010 nebo 11 proběhla přeložka silnice, po které zůstal násep, aby se lokalita úplně neodvodnila, protože nová silnice má vlastní odvodňovací systém. Zajímavé je, že se prstnatce rozšířily na násep a už kvetou i v příkopu u nové silnice. Není zde žádný ruderalizovaný vliv, přitékájí čisté prameny z lesa.

PP Urbánkův palouk (JI)

Společně s PR Na podlesích nejstarší lokalita, o kterou se ZO ČSOP Kněžice stará. Kyselá rašelinná louka, druhově poměrně chudá. Přesto má několik zajímavých věcí.