Louka u rybníku Ovčák (JI)

17.11.2017

Louka u rybníku Ovčák (JI)

Lokalita, na které je všechno: postupný přechod z mokré louky v prameništi do suchého vřesoviště.

Dlouho registrovaný VKP ještě za okresu Jihlava. Nad přítokem rybníka jsou nyní zpustlé louky, které v době registrace v polovině 90. let byly krásné. Žila tam vzácná vřetenuška mokřadní. Byla to její poslední lokalita na Vysočině a jedna z posledních v České republice. Jenže tyto louky jsou tak mokré, že se tam úplně přestalo hospodařit a celé zarostly. Když jsme poprvé přišli na lokalitu, zdála se nám louka, kterou jsme měli obhospodařovat nejméně zajímavá. Jenže postupem času, jak mokré louky pustly, je "naše" část nejhezčí. Rozhodně by stálo za to pokusit se najít onu vřetenušku a síct tam. Právě v těch zarostlých loukách roustou i chráněné rostliny jako vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

 Dlouhou dobu sekli louku lidé z Kněžic, pak několik let nikdo a posledních 5 let my na obejdnávku Magistrátu. Mimo sečení ještě rozšiřujeme vřesoviště, které bylo zarostlé smrky. Postupně kácíme a čistíme suchou část louky.

Devaterník velkokvětý


v sušší části louky

Bohužel, asi před třemi lety se vybudovaly na louce tůně (z dotací). Sice jsou umístěny do méně cenné části lokality, jenže jsou neudržované, vysychají. I kdyby se zde živočichové chtěli rozmnožit, nemůžou. Bagrováním se narušila louka a začala se rozmáhat netykavka žlaznatá, kterou je potřeba minimalizovat.

 V prameništi se vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - v roce 2017 kolem 100 exemplářů, suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a na něm žije hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) - vzácný mokřadní motýl.

 Denních motýlů zde poletuje okolo 35 druhů, např. okáč voňavkový ( Brintesia circe) - krásný velký okáč, žije na Vysočině málo, více v lesostepích v údolí Jihlavy nebo na suchých krátkostébelných loukách v podhůří.

 Zajímavé jsou také louky nad silnicí kolem Kněžického potoka, kde roste vzácná rostlina bazanovec/vrbina kytkokvětý/á (Naumburgia thyrsiflora), která roste hlavně v jižních Čechách, na Třeboňsku. Na Vysočině pouze v nejzápadnější části. Celý komplex těchto luk je do budoucna vhodný k zvláštní péči.

 

Louka u rybníku Ovčák (JI)

Lokalita, na které je všechno: postupný přechod z mokré louky v prameništi do suchého vřesoviště.