Aktuality

Za letními okáči do Naloučan

1.9.2017

Nedaleko Naloučan v údolí Oslavy pod Čikovskou myslivnou najdete opravdový ráj okáčů. Místo leží na zelené turistické značce a na Mlynářské cyklostezce, proto jde dobře zapojit do výletu údolím Oslavy.

Tip na rychlovýlet – stráň ve Vladislavi

31.8.2017

Jedna z našich lokalit je úplně skvělá na výlet s parametry vlak - málo kroků - krásná příroda - hotovo. Lze libovolně nastavovat přidáváním počtu kroků.

Tip na výlet: Na pomezí tří krajů

30.8.2017

Těsně za hranicí Kraje Vysočina (50 km JZ od Třebíče) se nachází obec Lubnice. Po cestě nejde zabloudit, u Želatavy najedete na říčku Želetavku a pojedete po proudu až do Lubnice. Právě Želetavka určuje ráz zdejší krajiny. Jejím dílem jsou hluboká údolí lemovaná skalními věžemi, rozlehlé louky podél toku nebo prudká úbočí. V okolí Lubnice se z poměrně jasně jižně orientované dívčiny stává neklidná mladice, která se klikatí a stačí k západu. Těsně před vesnicí Lubnice vytvořila nivu a na ni navazující stráň. A na tu vás právě zveme.