Přírodní skvost na radonínsku

30.4.2020

Přírodní skvost na radonínsku

V blízkosti malé obce Radonín na třebíčsku se nachází vodní plocha plná života. Jedná se o menší rybník, který není poslední roky hospodářsky využíván a nabývá mokřadního charakteru. Je zde také velice dobře rozvinuto litorální pásmo, vhodné pro obojživelníky a vodní ptáky. Rybník je majetkem rybářů a do budoucna je možné, že bude opět rybářsky obhospodařován, čímž by mohla být zdejší fauna ohrožena. Nicméně momentálně zde žije celá řada zajímavých obojživelníků včetně kriticky ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus). Dalšími druhy vyskytujícími se na této lokalitě, jsou čolek horský, čolek obecný (desítky jedinců od každého druhu), skokan hnědý, skokan krátkonohý a ropucha obecná. Z ptačích návštěvníků sem občas zavítá potápka malá, či potápka roháč, častěji jsou k vidění kachny divoké. Vyskytuje se zde i bekasina otavní. Nejen samotný rybník, ale i jeho blízké okolí je vhodným biotopem pro tamní faunu. Odtok je tvořen meandrujícím potokem s mnoha drobnými tůňkami a úkryty, vytvářejícími vhodné prostředí pro jarní i podzimní migraci obojživelníků. Pokud chcete na jaře vyrazit na procházku, rybník Fišovec je ideálním místem pro ty, kteří mají rádi přírodu a její zvířecí obyvatele.