Nečekaný nález vzácného lovčíka v Řečici

31.10.2017

Nečekaný nález vzácného lovčíka v Řečici

Minulý týden se nám podařil nečekaný nález. Na lokalitě Řečické rybníky se nám při výlovu jedné z bývalých sádek podařilo nalézt samičku lovčíka mokřadního (Dolomedes plantarius), našeho nejvzácnějšího lovčíka, který patří mezi kriticky ohrožené druhy arachnofauny České republiky.

Lovčík mokřadní žije převážně v nižších polohách na zachovalých mokřadech, zejména v litorálních porostech stojatých vod jako jsou porosty vysokých ostřic nebo na listech vodních rostlin na hladině. Při lovu dokáže ponořit přední část těla pod vodní hladinu a ulovit tak i drobné obratlovce jako rybí potěr či pulce obojživelníků. Na našem území je lovčík mokřadní znám zejména z jihočeských rybničních oblastí a na Dokesku, vzácně byl zjištěn i na jižní Moravě. Nález na Dačicku tak významně přispívá k objasnění celkového areálu jeho výskytu na území ČR a zároveň potvrzuje, že náš zájem a vynaložená péče o tuto mokřadní lokalitu má své opodstatnění.