Aktuální trendy v péči o přírodně cenné lokality (2008)

30.6.2017

První ročník nyní již tradičního semináře. Seminář proběhl v rámci projektu "Zapojování veřejnosti do ochrany přírody", který byl podpořen Blokovým grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.