Přírodní a kulturní dědictví Opatova (2010-2011)

Skončil projekt Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě

Poslední akcí tohoto malého komunitního projektu podpořeného Nadaci VIA, jehož nositelem je ZO ČSOP Kněžice a partnery městys Opatov a TJ Sokol Opatov, byla beseda s občany Opatova dne 18.3.2011,kde se promítaly fotky ze společných akcí v rámci projektu, soutěžilo v přírodovědném kvízu a předávaly výstupy z projektu. V zasedací místnosti městyse Opatov se sešlo 12 zájemců o přírodu Opatova. Na této besedě si vyslechli také přednášku o historii těžby zlata v Opatově z úst pana Houzara z Jihomoravského muzea v Brně a pana Vokáče z Muzea Vysočiny Jihlava. Spolupráce ZO ČSOP Kněžice s městysem Opatov a TJ Sokol byla završena předáním barevných posterů k vyvěšení na obci, které informují o projektu a jeho aktivitách, a barevné skládačky o kulturních a přírodních hodnotách Opatova. Více o uzavřeném komunitním projektu se dočtete v závěrečné zprávě.

Přírodní dědictví Opatova

Dalším počinem ZO ČSOP Kněžice, úřadu městyse Opatov a TJ Sokol Opatov v rámci komunitního projektu "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" podpořeného Nadací VIA byla populárně-naučná přednáška pořádaná dne 19.2.2011 v Opatově. Pozváni byli nejen členové TJ Sokola Opatov, ale všichni obyvatelé Opatova, široká veřejnost a obdivovatelé okolí této obce. V sobotní podvečer se v zasedací místnosti městyse Opatov sešla kromě zástupců pořádajících organizací desítka obyvatel Opatova a přilehlých obcí (např. Štěměchy), aby si z úst přednášejícího Václava Křivana ze ZO ČSOP Kněžice poslechli poznatky z historického vývoje krajiny a seznámili se s nejcennějšími částmi přírody v okolí obce Opatov.

Opatovští nám udělali radost

Sobotní ráno dne 25.9.2010 počasí nevypadlo nejlépe. Mlha, studený vítr,sluníčko se schovalo. Přesto přišlo na společnou pracovní akci ke kapličce svaté Anny v hájku památných stromů za Opatovem 20 pomocníků. Již třetí akce pro veřejnost proběhla v rámci projektu "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" podpořeného Nadací VIA.

Opatovští mají co dohánět

Poslední srpnový čtvrtek se ukázalo, že vycházka pro občany Opatova v rámci projektu "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" podpořeného Nadací VIA nepřinesla své ovoce, nebo ve slunečné odpoledne přišli společně se 2 pracovníky ZO ČSOP Kněžice pokosit suché stráně za Opatovem pouze zástupce Sokola Opatov Honza Caha a redaktor Horáckých novin Honza Uher.

Opatovští se seznámili s hnědáskem

Sobotní dopoledne dne 26. června 2010 se konala první akce pro veřejnost, občany Opatova a okolních obcí v rámci projektu "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě", který je společným počinem ZO ČSOP Kněžice, obce Opatov a Sokola v Opatově a byl podpořen Nadací VIA. Cílem akce bylo představit především místním obyvatelům zajímavé přírodní lokality a jiné přírodní zajímavosti v jejich okolí.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281